PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Fizik


 1. Fiziğin kavram ve ilkeleri
 2. Manyetizma Nedir?
 3. 11. Sınıf Vektörler
 4. 11. Sınıf Vektörlerde Özel Durumlar
 5. 10. Sınıf Çukur Ayna
 6. 10. Sınıf Küresel Aynalar
 7. 10. Sınıf Düzlem Aynalar
 8. 10. Sınıf Işığın Yansıması
 9. 10. Sınıf Işık ve Gölge
 10. 10. Dalgalar Temel Kavramlar
 11. 10. Sınıf Elektrik Devreleri - Ohm Yasası
 12. 10. Sınıf Elektrik Devreleri Temel Kavramlar
 13. 10. Sınıf Elektriklenme Çeşitleri
 14. 10. Sınıf Elektrostatik Temel Kavramlar
 15. 10. Sınıf Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 16. 10. Sınıf Gazların Kaldırma Kuvveti
 17. 10. Sınıf Kaldırma Kuvveti Özel Durumlar
 18. 10. Sınıf Akışkanların Basıncı
 19. 10. Sınıf Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı
 20. 10. Sınıf Açık Hava Basıncı
 21. 10. Sınıf Pascal Prensibi, Su Cendereleri, U Borusu
 22. 10. Sınıf Sıvı Basıncı 1
 23. 10. Sınıf Katı Basıncı
 24. 9. Sınıf Isının Yayılma Yolları
 25. 9. Sınıf Sıcaklık Ölçümü ve Termometre Çeşitleri
 26. 9. Sınıf Yenilenemez Enerji Kaynakları
 27. 9. Sınıf Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 28. 9. Sınıf Enerji Kaynakları Nelerdir
 29. 9. Sınıf İş Nedir ?
 30. 9. Sınıf Newtonun Hareket Kanunları
 31. 9. Sınıf Sürtünme Kuvveti
 32. 9. Sınıf Newtonun Hareket Kanunları Özel Durumlar
 33. 9. Sınıf Yüzey Gerilimi ve Kılcallık
 34. 9. Sınıf Katılarda Dayanıklılık
 35. 9. Sınıf Özkütle
 36. 9. Sınıf Kütle ve Ağırlık
 37. 9. Sınıf Eşit Kollu Terazi
 38. 9. Sınıf Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 39. 9. Sınıf Madde Ve Özellikleri
 40. 9. Sınıf Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
 41. 9. Sınıf Fiziğin Günlük Hayatta Kullanım Alanları
 42. 9. Sınıf Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri
 43. 9. Sınıf Skaler ve Vektörel Büyüklükler
 44. 9. Sınıf Hız ve Sürat Arasındaki Fark Nedir?
 45. 9. Sınıf Temel Büyüklüklerin Ölçülmesi
 46. 9. Sınıf Hacim Nasıl Ölçülür ?
 47. 9. Sınıf Temel Ve Türetilmiş Büyüklükler Nelerdir ?
 48. 9. Sınıf Ölçme Ölçmede Hata
 49. 9. Sınıf Bilimsel Yöntem Basamakları Nelerdir ?
 50. 9. Sınıf Kanun ve Teori Nedir ?
 51. 9. Sınıf Deney ve Gözlem
 52. 9. Sınıf Fiziğin Yöntemleri
 53. 9. Sınıf Fizik Ne ile Uğraşır Alt Dalları Nelerdir ?
 54. 9. Sınıf Fizik Nedir ?
 55. Fizik - Tork ve Denge
 56. Eylemsizlik Prensibi
 57. Akım Şiddeti Sembolleri
 58. Vektör- Kuvvet
 59. Atom - Periyodik Dizge
 60. Kâinatın Yaratılışında Esrarlı Fizik
 61. Newton'un Hareket Kanunları
 62. Ortalama Hız
 63. Elektron Mikroskobu
 64. Foton ve Foton Kuşağı
 65. En Güçsüz Kuvvet
 66. Fiziksel Varlığın Sınırı: Kuarklar
 67. Hareket türleri hakkında bilgi
 68. Aktuel Fizik
 69. Işığın Yansıması
 70. Fizikte Modelleme
 71. Fiziğin Alt Dalları
 72. Genleşmenin Olumsuz Etkileri
 73. Alkali Yakıt Hücresi
 74. Güneş Tacı
 75. Mercek Çeşitleri
 76. Elektromıknatıs Ve Yapısı
 77. Dielektrik Madde Nedir
 78. Isı ve Isının Yayılması
 79. Renk Çemberi - Renk Skalası
 80. Kalina Çevrimi
 81. Optik Fizik
 82. Gözün Kırıcı Ortamları
 83. İstatistik Mekanik
 84. Endüstriyel Mıknatıs Kullanımı
 85. Eylemsizlik Yarıçapı
 86. Sönümlü Poisson Denklemi
 87. Paschen Kuralı
 88. Güneş Tacı
 89. Güneş Püskürtüsü
 90. Klasik Mekanik
 91. Difüzyon - Biyofizik
 92. Enberi Nedir
 93. Moleküler Motor
 94. Osmotik Basınç - Biyofizik
 95. Quasispecies Model
 96. Ay Kraterleri Gözlem ve Algılama Uydusu
 97. Fizik Formülleri Nasıl Ezberlenir?
 98. Hareket Sorunu
 99. İndüksiyon Akımı
 100. Sinüzoid Dalga
 101. Aynaların Kullanım Alanları
 102. Enfraruj Işınları Hakkında Bilgi
 103. Floresan Lambaların Üretimi / Nasıl Üretilir?
 104. Yuvarlanma Hareketi Hakkında Bilgi
 105. Fotosel - Fotoelektrik Pil Hakkında Bilgi
 106. Kuark Gluon Plazması - KGP Hakkında Bilgi
 107. Spektroskopi Nedir?
 108. Faraday Kafesi (Faraday Cage)
 109. Ohmmetre Fonksiyonu Nedir?
 110. Işık’tan Daha Hızlı Bir Şey Var Mıdır?
 111. Açısal Momentum
 112. Belirme nedir, özellikleri
 113. Brayton Çevrimi, Çalışma modeli
 114. Birleşik Alan Kuramı Teorisi
 115. Şişirme Kuramı
 116. Dokunma ile elektriklenme nedir?
 117. Telefonda Ses iletimi Nasıl Gerçekleşir?
 118. Floresan Lambalar Nasıl Üretilir
 119. Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi
 120. Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket Nasıl Sağlanır?
 121. Ana ve Ara Renkler Nelerdir?
 122. Elektrik Akımı-Elektrik Yükünün Ölçülmesi
 123. Alfa Işınları Hakkında Bilgi - Beta Işınları Hakkında Bilgi - Gama Işınları Hakkında Bilgi
 124. Elektriksel Alan
 125. Saf Sıvı Maddeler Nelerdir
 126. Bolometre nedir - Bolometre ne işe yarar
 127. Alternatif Akım Doğru Akıma Nasıl Dönüştürülebilir - Alternatif Akım - Doğru Akım
 128. Alan kuramı
 129. Atom - Periyodik Dizge
 130. Atomun Fiziksel yapısı
 131. Yeni Atom Teorisi
 132. Atomların Kısa Tarihi
 133. Dalton Atom Modeli - Thomson Atom Modeli - Rutherford Atom Modeli - Bohr Atom Modeli - Modern Atom
 134. Atom - Atomun Özellikleri ve Yapısı
 135. Fiziğin Ötesindeki Boyutlar
 136. Noether Teoremi
 137. Gama Işını
 138. Işığa Düğüm Atmak
 139. Elektromıknatıs Nedir?
 140. Işık,Gölge,Yansıma Nasıl Oluşur?
 141. Boşluk Nedir?
 142. Ses Duvarı Nedir?
 143. Rölativizm Nedir?
 144. Kirchhoff Akım Kanunu
 145. Devre Analizi
 146. Kaynak Dönüşümü
 147. Norton Teoremi
 148. Küresel Aynalar
 149. Cisimlerin Işığı Yansıtması
 150. Elektrik Motorları Nasıl Çalışır?
 151. Zaman Rölesinin Çalışma Prensibi
 152. Manyetik Alan Kuvvet Çizgileri
 153. Atom Altı Entrikaları
 154. Isının Keşfi
 155. Ölçmede Hata
 156. Bilimsel Çalışma Yöntemleri
 157. Moment ve Denge
 158. Elektrik Yükleri
 159. Enerji Çeşitleri
 160. Ses Nedir?
 161. Mekanik Nedir?
 162. Yalıtkan Maddelerin Özellikleri
 163. Tanrı Parçacığı Deneyi
 164. Alfa Parçacığı
 165. Enerji Dönüşümü Nedir?
 166. Fiber Optik Terimler Sözlüğü
 167. Atomda Fisyon Olayı
 168. Nicem Mekaniği
 169. Atom Saati
 170. Işığın Hızı ve Işık Yılı
 171. Işıktan Elektrik Eldesi
 172. Kuantum Mekaniği İlkeleri
 173. Schrödinger' in Kedisi
 174. Mezon Alan Teorisi | Heisenberg
 175. Belirsizlik Kuramı | Werner Heisenberg
 176. Kuantum Devrimi
 177. Uluslararası Birimler Sistemi
 178. Nötrinolar
 179. Hadronlar
 180. Atomaltı Parçacık
 181. Baryon Nedir?
 182. Renk Hapsi Nedir?
 183. Temel Yük Nedir?
 184. Kuark Nedir?
 185. Lepton Nedir?
 186. Parçacık Fiziği
 187. W ve Z Bozonları
 188. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi(CERN)
 189. ATLAS Deneyi
 190. Elektrik Tarihi
 191. Admittans Nedir?
 192. Empedans(Öz Direnç)
 193. Manyetostatik Nedir?
 194. Radyoaktivite Nedir?
 195. Gauss Yasası
 196. Coulomb Yasası
 197. Maxwell Denklemleri
 198. Faraday' ın İndüksiyon Yasası
 199. Kuvvet nedir,kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri nelerdir
 200. Yansıma ve Kırılma Konu Anlatımı
 201. Canlılardaki kusursuz simetri
 202. İntizam delili
 203. Dünya'nın Isısı
 204. Hava Balonunun Tarihçesi
 205. Alıcı ve Rezonans Devreleri
 206. Rezonans Nedir
 207. Kozmolojik Sabit
 208. Işık Hızının Değişmezliği İlkesi
 209. Atomun Tarihçesi
 210. Fizk Terimleri a
 211. Fiziğin Temelleri