PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe-Edebiyat


Sayfa : [1] 2

 1. Modern şiir geleneğinin özellikleri
 2. Türkçe'nin Üstünlükleri Nelerdir?
 3. Türkçe, Dünya'daki 5. Büyük Dil!
 4. Bir Kelimenin Türkçe Olduğunu Nasıl Anlarız?
 5. Türk Dilinin Tarihi Dönemleri
 6. Genel Edebi Bilgiler
 7. Vicdan Kelimesinin Eşanlamlısı Nedir?
 8. Artık öğrenmemiz gereken yazım hataları
 9. Sürmanşet Nedir?
 10. Manşet Nedir?
 11. Asparagas, Sansasyonel, Tıraj Nedir?
 12. Köşe Yazısı Nedir?
 13. Haber Yazısı Nedir?
 14. Haber Nedir?
 15. Tekke Tasavvuf Edebiyatı - Videolu Anlatım
 16. Anonim Halk Edebiyatı - Videolu Anlatım
 17. Halk Edebiyatı - Videolu Anlatım
 18. 18. Yüzyılda Sözlük ve Biyografi Çalışmaları
 19. 15. Yüzyılda Hikaye ve Hikaye Külliyatları
 20. 16. Yüzyılda Hikaye ve Hikaye Külliyatları
 21. Türk Edebiyatı'na Damga Vuran Eserler
 22. Uygur Türkçesinin Dil Özellikleri
 23. Karahanlı Türkçesi Hakkında
 24. Dil Bilimi'nin Dalları
 25. Kış Mevsimi Hakkında Kısa Kompozisyon,Yazı Örnekleri
 26. Yardımseverlik Hakkında Kompozisyon
 27. Kardeş Sevgisi Hakkında Kompozisyon
 28. Sivil Savunma Günü Hakkında Kısa Kompozisyon,Yazı Örneği
 29. Trafik Haftası Hakkında Kompozisyon
 30. Nevruz Hakkında Kısa Kompozisyon
 31. Vatan Hakkında Kısa Kompozisyon
 32. Pratik Edebiyat Bilgileri
 33. Polis Haftası Hakkında Kısa Kompozisyon
 34. Yaşlılar Haftası Hakkında Kompozisyon
 35. Zamir (Adıl) Çeşitleri
 36. Sıfat Tamlaması
 37. Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler,Yardımcı Ünsüz)
 38. Sıfat (Önad) Türleri
 39. İsim Tamlamaları
 40. İyelik Eki
 41. Tamlayan Eki (İlgi Eki)
 42. İsim Türleri
 43. Paragraflarda Sıkça Kullanılan Bazı Kelimelerin Anlamları
 44. Sözcüğün Yapısı (Basit,Türemiş,Bileşik)
 45. Dünya Edebiyatında İlkler
 46. Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları ve Eserleri
 47. Fecr-i Ati Edebiyatı'nın Sanatçıları ve Eserleri
 48. Servet-i Fünun Sanatçıları ve Eserleri
 49. Encümen-i Şuara'nın Edebiyat Görüşü
 50. Sentaks (Sözdizimi) Nedir?
 51. Örgülemek Eş Anlamlısı - Örgülemek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 52. Bilimin Eş Anlamlısı - Bilimin Eş Anlamı Nedir
 53. Örgütün Eş Anlamlısı - Örgütün Eş Anlamı Nedir
 54. Lokal Eş Anlamlısı - Lokal Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 55. İsnat Eş Anlamlısı - İsnat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 56. Ziya Zıt Anlamlısı - Ziya Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir
 57. İhtilat Eş Anlamlısı - İhtilat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 58. Zuhur Eş Anlamlısı - Zuhur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 59. Termik Eş Anlamlısı - Termik Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 60. Acilen Eş Anlamlısı - Acilen Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 61. Dümdüz Eş Anlamlısı - Dümdüz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 62. Haysiyetli Zıt Anlamlısı - Haysiyetli Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir
 63. Tezin Eş Anlamlısı - Tezin Eş Anlamı Nedir
 64. Layık Eş Anlamlısı - Layık Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 65. Hasret Eş Anlamlısı - Hasret Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 66. Öz Eş Anlamlısı - Öz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 67. Vekâlet Eş Anlamlısı - Vekâlet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 68. Dolap Eş Anlamlısı - Dolap Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 69. Legal Zıt Anlamlısı - Legal Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir
 70. Haşere Eş Anlamlısı - Haşere Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 71. Vahametli Eş Anlamlısı - Vahametli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 72. Münteha Eş Anlamlısı - Münteha Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 73. Irakgörür Eş Anlamlısı - Irakgörür Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 74. Ferman Eş Anlamlısı - Ferman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 75. Amaç Eş Anlamlısı - Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 76. Tahıl Eş Anlamlısı - Tahıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 77. Kebir Eş Anlamlısı - Kebir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 78. Özlemli Eş Anlamlısı - Özlemli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 79. İlgeç Eş Anlamlısı - İlgeç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 80. İtinasız Eş Anlamlısı - İtinasız Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 81. Dikkafalı Zıt Anlamlısı - Dikkafalı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir
 82. Dokunmak Zıt Anlamlısı - Dokunmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir
 83. Hızlı Eş Anlamlısı - Hızlı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 84. Esaret Zıt Anlamlısı - Esaret Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir
 85. Rakam Eş Anlamlısı - Rakam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 86. Ayyar Eş Anlamlısı - Ayyar Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 87. Affetmek Eş Anlamlısı - Affetmek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir
 88. Edebiyatta Garip Akımı, Garip Akımı Şairleri
 89. Türkçe'nin Türetme Gücü
 90. Batı Edebiyatı
 91. Latin Edebiyatı
 92. Fransız Edebiyatı
 93. Halk Edebiyatının Genel Özellikleri
 94. Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri
 95. Cumhuriyet Döneminde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
 96. Nazım Biçimleri - Gazel
 97. Atasözleri Özellikleri
 98. Özdeş Niteliğindeki Atasözleri
 99. Hikayenin Tarihçesi
 100. Türk Edebiyatında Şiir
 101. Edebiyatta Kediler
 102. Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
 103. Edebiyat ve Gerçeklik Nedir, Türleri Nelerdir?
 104. Nefinin Kasidesinin Günümüz Türkçesi
 105. Türklerin Kullandığı ilk Alfabe Hangisidir?
 106. Ahlak İle İlgili Kompozisyon
 107. Yaz Mevsimi İle İlgili Deneme
 108. Taşıma Su İle Değirmen Dönmez Kompozisyon
 109. Gelenek ve Görenekler Nesilden Nesile Nasıl Aktarılır
 110. Okumanın Önemi İle İlgili Yazı
 111. Kalem Kılıçtan Keskindir Kompozisyon
 112. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Kompozisyon
 113. İstiklal Marşının Anlamı
 114. Fiil (Eylem)
 115. Birleşik Zamanlı Fiiller
 116. Ek Fiil (Ek Eylem)
 117. Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması
 118. Fiillerde Kip (Zaman)
 119. Fiillerde Çatı
 120. Fiillerde Şahıs (Kişi)
 121. Yapılarına Göre Fiiller
 122. Makalenin Tanımı
 123. Kafiye şeması
 124. Kompozisyon Nasıl Yazılır?
 125. Fabl Nedir, Fabl'ın Özellikleri
 126. Türkçenin Tarihi Gelişimi
 127. Türkçede Özleşme
 128. Edebi Akımlar
 129. Halk Şiiri Geleneğinin Özellikleri
 130. Serbest Şiir Anlayışının Özellikleri
 131. Divan Edebiyatının Kaynakları Nelerdir?
 132. Ses Düşmesi ve Ses Türemesi Nedir?
 133. Su Kasidesi | Kasîde Der Na't-ı Hazret-i Nebevî
 134. Divan Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları
 135. Divan Şairi Nev'i ( 16. yy)
 136. Divan Şairi Mesihi ( 16. yy)
 137. Divan Şairi Fehim-i Kadim ( 17. yy)
 138. Hüsn ü Âşk Mesnevisi | Şeyh Galib
 139. Divan Edebiyatı'nda Güzellik İdeali
 140. 15. ve 18. Yüzyılda Osmanlı Edebiyatı
 141. Aruz Vezni
 142. Anadolu'da Divan Şiiri
 143. Cemreviye Nedir?
 144. Bahariye Nedir?
 145. Dariye Nedir?
 146. Kasidenin Bölümleri
 147. Konularına Göre Kasideler
 148. Kaside Nedir ? Kaside Örnekleri
 149. Semai Örnekleri
 150. Sözlü Edebiyat Nedir?
 151. Karışık Anonim Ürünler
 152. Anonim Halk Şiiri
 153. Alevi-Bektaşi Edebiyatı ve Özellikleri
 154. Tekke Edebiyatının Anadolu'da Kurulma Sebepleri
 155. Sagu ve Koşuk Arasındaki Benzerlik ve Farklar
 156. Türkçemizde En Çok Kullanılan Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları
 157. Sefâretnâme
 158. Türk Edebiyatı'nda İlkler ve Enler
 159. Modern Hikaye ve Halk Hikayeleri Arasındaki Farklar, Benzerlikler
 160. 13. - 14. Yüzyıl Şairleri
 161. Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye
 162. Tariz (iğneleme-sitem) Sanatı
 163. İstifham (Soru Sorma) Sanatı
 164. Leb Değmez (Dudak Değmez) Sanatı
 165. Tarihten Geleceğe Türk Dili
 166. Lisan ve Edebiyatımız - Şemsettin Sâmi
 167. Tercüman-ı Ahval Mukaddime
 168. M.Fuad Köprülü'nün Gözüyle Millî Edebiyat
 169. Hece ve Çağdaş Şiir
 170. Anonim Edebiyatımızın Renkleri
 171. Jale Parla'nın Edebiyat Kuramına Katkısı
 172. Divan Şiirimiz , Batıcı Eskiciler ve Şiir Güzergâhımız
 173. Kişi Ekleri
 174. Kip Ekleri
 175. Çokluk Eki
 176. Durum Ekleri
 177. Fiilden Ad Yapan Ekler
 178. Addan Fiil Yapan Ekler
 179. Addan Ad Yapan Ekler
 180. Müseddes-i Naat-ı Şerif-i Nebevî
 181. Şehzâde Mustafa'ya Mersiye
 182. Kürsî-i İstiğrak
 183. Mahalle Kahvesi
 184. Gazel (Çıkalı Göklere Âhum Şereri Döne Döne)Necâti
 185. Hasta Bir Telde Hasta Bir Nağme
 186. Gözlerim Mest Açılırken
 187. Küfe ...
 188. Muhammes (Gâh Mir'ât-ı Felek Rûy-ı Sa'âdet Gösterür)Aşki
 189. Rubai2
 190. Ondokuzuncu Asır
 191. Tardiyye (Hoş Geldin Eyâ Berîd-i Cânân) Şeyh Galip
 192. Müsemmen (Ey Dil Ey Dil Niye Bu Rütbede Pürgamsın Sen)
 193. Iyddır Çık Naz İle Seyrana Kurban Olduğum
 194. Esdikçe Bâd-ı Subh Perîşansın Ey Gönül
 195. Ecel Mihriban Olur
 196. Divan Edebiyatında Hikemî Tarzın Özellikleri ve Temsilcileri
 197. Mahallileşme Akımı ve Türkî-i Basit Hareketi
 198. Sebk-i Hindi Akımının Özellikleri ve Temsilcileri
 199. Kaside 3 (Çıhdı Yaşıl Perdeden Arz Eyledi Ruhsâr Gül) Fuzûlî
 200. Mesnevi (Yine Eytlüm Ol Birüñ Birligini) Aşık Paşa
 201. Terkib-i Bent V (Verdük Dil ü Cân İle Rızâ Hükm-i Kazâya) Bağdatlı Ruhî
 202. Terkib-i Bent IV (Bir Katre İçen Çeşme-i pür-hûn-ı Fenâdan) Ziya Paşa
 203. Gazel (Yaşum Deniz Dürür Gözüm Sefine)
 204. Gazel (Dîvâneem, Tutılmışam Şol Dilberün Zencîrine)
 205. Gazel (Şunda Ki Gele Yâr Ele Bin Câna Mahal Yoh)
 206. Gazel (Yârab Bu Gönül Derdine Derman Olısar mı?)
 207. Gazel (Bencileyin Hüsnüne Karşı Şehâ Hayran Kanı?)
 208. Gazel (Bilürsin ki Günâhum Çok İlâhî)
 209. Gazel (Hamîr-i Mâyemüzi Hamrile Çalab Ezeli)
 210. Gazel (Hüseynî lâ'lüniçün Ben Kana Boyanayum Hemi?)
 211. Gazel (Şol Dil-ber-i Sîmîn-teni Gör Rûh Degül mi?)
 212. Gazel (Zihî Rüsvâ-yı ışk Oldı Şehâ, Dil)
 213. Gazel (Perîşân Oldı Zülfeyni Sabâdan)
 214. Gazel (Aç Bu Serâ-Perdeyi Gir İçeri Câna Bak)
 215. Gazel (Fazlına Bel Bağladım Yâ Vâhid ü Ferd ü Ehad)
 216. Atasözlerimiz ,Atasözü Nedir?
 217. Aşık Şiiri Nazım Biçimleri
 218. Kelime Nedir?
 219. Kökler
 220. Ekler
 221. İsim Çekim Ekleri
 222. Kelime Diriltmek veya Derlemek
 223. Yabancı Kelime Almak
 224. Kelime Grubu Yapmak
 225. Kelime Türetmek
 226. Türkçe Kelimelerde Vurgu
 227. Fiilden Fiil Yapma Ekleri
 228. İsimden Fiil Yapma Ekleri
 229. İsimden İsim Yapma Ekleri
 230. Sıfatlar (Ön Ad)
 231. Zarflar (Belirteç)
 232. Zamirler (Adıllar)
 233. Fiil Çekimleri
 234. Sıfat Fiiller (Partisipler)
 235. Zarf Filler
 236. Edatlar
 237. Kelime Tahlilleri
 238. Cinas
 239. Aliterasyon
 240. Kinaye
 241. Telmih
 242. Hüsn-i Talil
 243. Tevriye
 244. Tezat
 245. Mübalağa (Abartma)
 246. Tekrir Sanatı
 247. İntak (Konuşturma)
 248. Teşhis (Kişileştirme)
 249. Tecahül-i Arif
 250. Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)