yapim muthis

severim bu diziyi arada bir bakarim.