Ahlak, elmas gibidir. Çamura bile düşse özelliğini kaybetmez. İslam ahlakı, elması çamurdan çıkartıp temizleyen ve işleyen usta eli gibidir. İslam kültüründen mahrum bir ahlak, henüz işlenmemiş elmas gibidir.