WCED [ World Commission on Environment and Development ] Dünya çevre ve gelişme komisyonu.
WCIP [ World Climate Impact Studies Programme ] Dünya İkliminin Etkisini İnceleme Programı.
WES [ Waste-to-energy system ] Atıktan enerjiye sistemi.
WWF [ World Wildlife Fund ] Dünya Vahşi Yaşam Fonu.
WWW [ World Weather Watch ] Dünya Hava İzleme.