Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük ve güçlü bir devlettir. Tüm güçlüklerle savaşan, ülkeler kuran bir geleneğin sürdürücüsüdür. Bu köklü ve güçlü devlet; üç-beş kendini bilmeze, alçağa boyun eğecek değildir. Ana yapısı, binlerce yıllık devletçilik anlayışının üzerinde yükselen Cumhuriyet'i atalarımız, analarımız böyle kurdu. Bu ülke sonsuza dek var olacak! Ant içtik!