Halk arasında genellikle sosyopatlık olarak bilinen antisosyal kişilik bozukluğu, psikoloji ile ilgili bir psikolojik bozukluktur. Psikolojik bir düzensizlik olarak da adlandırılabilen bu bozuklukta sosyopat ile psikopat arasındaki fark, semptom farklılığı yani patolojidir. Sosyopatlık genellikle psikopatlık ile karıştırılır ancak psikopati sosyopatiye kıyasla çok daha ağır bir psikolojik bozukluktur ve sosyopatlıkta görülen belirtilere ek olarak ahlaki açıdan aykırı davranışlar gözlemlenir. Uzmanlar sosyopati yani sosyopatlığa çevresel faktörlerin neden olduğunu düşünür. Sosyopat kişiler kesinlikle akıl hastası değillerdir. Bu sadece bir kişilik bozukluğudur. Sosyopat olan kişiler toplumun pek hoşuna gitmeyecek davranışlarda bulunan, kurallara ve yasalara riayet etmeyen, asla ders almayan ve hatalarından pişmanlık duymayan kişilerdir. Sosyopatlar suça son derece yatkınlardır. Kurallara uymadıkları gibi diğer insanların dertleri, sorunları ile de ilgilenmezler. Yani çok bencildirler. Başka insanların derdini dinleme konusunda bile isteksizdirler. Diğer insanlara zarar vermekten keyif alırlar. En sık görüldüğü yaş ise 15-22’dir.


Sosyopatlığın Belirtileri:

Her rahatsızlığın olduğu gibi sosyopatlığın da kendine has belirtileri vardır. Harvard Üniversitesi’nden Dr. Martha Stout’a göre sosyopatlığın belirtileri şöyle sıralanabilir:

• Gayet karizmatik insanlardır ve çevrelerindeki insanlar onlara hayranlık duyarlar.
• Planlı ve programlı bir biçimde yaşamazlar, genellikle spontanedirler. Davranışları, tavırları doğaçlamadır. Normal sosyal ilişkileri kopuk olan sosyopatlar aynı zamanda diğer insanlara saçma, tuhaf gelecek şekilde davranırlar.
• Beyinlerinde pişmanlık duyma, utanma, empati gibi duyguları işleyecek bir mekanizma bulunmaz ya da bu mekanizma bozuktur. Vicdan duygusundan yoksundurlar. Kendi çıkarları için başkalarını çok kolay feda edebilirler.
• Çok kolay ve rahat bir biçimde yalan söyleyebilirler. Yalan konusunda ustalaşmış durumdadırlar. İyi niyetli insanları bu şekilde çok rahat kandırabilirler.
• İnsanlar üzerinde hakimiyet kurmayı çok sevdikleri için tartışma ve kavgalarda alttan alan taraf olmazlar. Daima üstün olma kaygıları vardır, baskın karakterlidirler.
• Çok zeki insanlardır ve aşık olma duygusundan yoksundurlar.
• Özür dilemekten nefret ederler ve özür dilemezler. Çoğunluğu derin bir hayal dünyasında yaşar.
Sosyopatlığın belirtileri nelerdir? Sorusuna verilebilecek cevaplar bunlardır. Sosyopatlık birçok seri katilde görülen bir kişilik bozukluğudur.