Hem zekiler hemde empati duyguları yok öylemi?
Hangi köyün zekası bu?