Yazıyla , konuşarakta genel olarak iyi ifade edebilirim ama nutkum tutulduğu için edemediğim bazı istisnalar var.