Taşıtlar
Düdük çalar ince ince
Yolcular binince
Gidiyor çufu çufu çuf
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi
Otomobil fırlar birden
Kalkarken yerinden
Katıyor tozu duman
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi
Vapurlar suya dizilir
Denizde süzülürdü
Gidiyor dumanına bak
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi
Yolcular rahat uçakta
Aldırma hiç korkma
Gidiyor göğe bakıyor
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle güle
Çok bekletme bizi