Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı Kimdir?

Uygulama geliştirme uzmanı, iş ihtiyacı ve hedefleri doğrultusunda çeşitli yazılım ve uygulamaları tasarlamak ve geliştirmekle sorumludur. Mevcut uygulama veya sistemlerin performanslarını iyileştirme ve takip etme işlemlerini yürütür.

Uygulama Geliştirme Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Hizmet verdiği iş alanına göre görev tanımı farklılık gösterebilen uygulama geliştirme uzmanının genel sorumlulukları şunlardır;

İş hedefleri doğrultusunda yazılım ürünleri veya sistemlerini tasarlamak,
Sistem veya program tasarımı için en verimli ve uygun maliyetli çözümü önererek sistem özellikleriyle prosedürlerini geliştirmek,
Veri doğrulama yöntemlerini belirlemek,
Yeni uygulamaların teknik özelliklerini belirlemek için geliştirme ekibi ve diğer BT personeliyle iş birliği yapmak,
Yazılım gereksinimlerini uygulanabilir programlama koduna dönüştürmek,
Uygulamaların amaçlanan şekilde çalıştığını kontrol etmek için örnek veri kümelerini test etmek,

Uygulamaların etkinliğini izlemek, değerlendirmek ve gerekli düzeltmeleri belirlemek,
Problem analizine yardımcı olacak akış şemaları ve sistem diyagramlarını hazırlamak,
Mevcut sistem ve uygulamalarda ortaya çıkan gereksinimler için iyileştirmeler yapmak,
Kullanıcılar için detaylı dokümantasyon hazırlamak ve eğitim vermek,
Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek.
Nasıl Uygulama Geliştirme Uzmanı Olunur?
Uygulama geliştirme uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Uygulama Geliştirme Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip olmak,
Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
Sözlü ve yazılı etkin iletişim yeteneği sergilemek,
Mesleki gelişime ve öğrenmeye açık olmak
Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.