Bir camın arkasında durup, akan hayata ve zamana baktım.
-Birhan Keskin.