İnsanı zayıflık ve cesaretsizlik duygularından kurtarır.