İngilizce Anlamlı Özlü Sözler, İngilizce, Türkçe Özlü Sözler, Anlamlı İngilizce Mesajlar

İngilizce Anlamlı Özlü Sözler, İngilizce, Türkçe Özlü Sözler, Anlamlı İngilizce Mesajlaringilizce özlü Sözler : Death is not the worst that can happen to men.
ölüm insanın başına gelebilecek en kötü olay değildir.


ingilizce özlü Sözler : Brain cells come and brain cells go, but fat cells live forever.
Beyin hücreleri gelip geçici, yağ hücreleri ise hep sizinledir


ingilizce özlü Sözler : The advance of liberty is the path to both a safer and better world.
Özgürlüklerin artması daha güvenli ve daha iyi bir dünyaya giden yoldur.


ingilizce özlü Sözler : To perceive is to suffer.
Algılamak çile çekmektir.


ingilizce özlü Sözler : He who laughs last thinks slowest
son gülen jetonu en son düşendi


ingilizce özlü Sözler : Hukuk mantıksız zekadır.
Law is mind without reason.


ingilizce özlü Sözler : Time is the best teacher ; Unfortunately it kills all its students.!
Zaman en iyi öğretmendir, ama tüm öğrencilerini öldürür


ingilizce özlü Sözler : Union gives strength.
Nerede birlik orada dirlik.


ingilizce özlü Sözler : `I`m so miserable without you, it`s almost like you`re here`
Sensiz okadar mutsuzum ki, tıpkı buradaymışsın gibi


ingilizce özlü Sözler : A fanatic is one who can' t change his mind and won' t change the subject.
Fanatik bir kişi kafasını değiştiremeyen ve konuyu değiştirmeyendir.


ingilizce özlü Sözler : Be content with your lot ; one cannot be first in everything.
Kısmetinize razı olun ; insan her şeyde birinci olamaz.


ingilizce özlü Sözler :Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
Başarı bir başarısızlıktan diğerine hevesinizi yitirmeden gidebilmektir.


ingilizce özlü Sözler : He who laughs last thinks slowest
son gülen jetonu en son düşendi


ingilizce özlü Sözler : It is not only fine feathers that make fine birds.
Güzel kuşu güzel yapan sadece güzel tüyleri değildir.


ingilizce özlü Sözler : Age doesn`t always bring wisdom, Sometimes age comes alone
Yaşlanmak herzaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tekbaşına çıkageliyor


ingilizce özlü Sözler : It is easy to be brave from a safe distance.
Uzak bir mesafeden cesur olmak kolaydır.


ingilizce özlü Sözler :Be careful when you fight the monsters, lest you become one.
Canavarlarla savaşırken onlardan biri olmamak için dikkatli olun.


ingilizce özlü Sözler : Ignorance, the root and the stem of every evil.
Cehalet her kötülüğün kökü ve gövdesidir.


ingilizce özlü Sözler : global warming is like a woman,one never knows what it is going to do
küresel ısınma kadın gibidir nerde ne yapacağı belli olmaz


ingilizce özlü Sözler : A poem begins in delight and ends in wisdom.
Bir şiir haz ile başlar hikmet ile biter.


ingilizce özlü Sözler : Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.
Nazik olun zira tanıştığınız herkes zor bir mücadele veriyor.


ingilizce özlü Sözler : I will prepare and some day my chance will come.
Ben üzerime düşeni yaparım ve şansım bir gün yaver gider.


ingilizce özlü Sözler : In three words I can sum up everything I've learned about life : it goes on.
Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim : hayat devam ediyor.


ingilizce özlü Sözler : Chew before you swallow.
Yutmadan önce çiğneyin.


ingilizce özlü Sözler : It has been my experience that folks who have no vices have very few virtues.
Kötülük yapmamış kişilerin çok az iyilik yaptıklarına tanık olmuşumdur.


ingilizce özlü Sözler : We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
Yorumlamayacağız, sendelemeyeceğiz, ve başarısız olmayacağız.