Askerliğimi Nasıl Tecil Ettirebilirim - Askerliğimi Nasıl Erteleyebilirim

Askerliğimi Nasıl Tecil Ettirebilirim, Askerliğimi Nasıl Erteleyebilirim,askerliğimi tecil ettirmek istiyorum nasıl yapabilirim,askerliğimi ertelemek istiyorum nasıl yapabilirim,askerlik tecil işlemleri 2018,askerlik erteleme işlemleri 2018

Askerliğin tecilli ertelenmesi için birçok sebep bulunabilir. Bununla ilgili olarak sağlık sebepleri, doğal afet gibi nedenler olabileceği gibi kişinin kendinden kaynaklanan eğitim, sağlık, ailevi nedenler olabilir. Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görmekte olan kişilerin askerlikleri 29 yaşını geçmemek suretiyle mezun oluncaya veya ilişkileri kesilene kadar ertelenebilir. Peki askerlik tecil süreleri ne kadardır? Öğrenciler kaç yaşına kadar askerliğini tecil ettirebilirler?
Lise ve dengi okul mezunları askerliklerini 3 sene mazeretsiz olarak tecil ettirebilmektedirler. Üniversiteyi bitirip ilgili yüksek öğrenim kurumu ile tüm ilişkisini kesen kişiler askerliği 2 sene süre ile tecil ettirilebilir. Staj, yüksek lisans, doktora gibi programlarda üst yaş sınırı 35 yaş olacak şekilde 1 sene daha tecil ettirebilmektedir.

Askerlik Tecil Ettirme Şartları Nelerdir?
Lise veya Üniversiteye devam eden kişiler 29 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler
Yurt içi veya yurt dışında staj yüksek lisans veya doktora yapanlar 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
Fazla kilolu kişiler bir sonraki yila kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
Lisanslı sporcular 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
Abisi yada kardeşi askerlik yapan kişiler onun askerliği bitene kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.
Yüksek öğrenim mezunlarından çalıştıkları bilim dallarında yurt içi veya yurt dışında dünya ölçüsünde yenilik ve ilerleme getirdikleri çalıştıkları ilmi müesseselerce tasdik edilenler 36 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler..
Yabancı bir ülkede çalışma ve oturma iznine sahip olanlar belgelerle bulundukları yerlerdeki Türk Konsolosluklarına başvururlarsa 38 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
Zamanla veya tedavi ile geçecek hastalıkları olduğu Yoklama Heyeti doktorları tarafından yapılacak muayene neticesi anlaşılanlar askerliklerini tecil ettirebilirler.

submit to reddit