Akılsız iti yol kocatır atasö
zü ve anlamı


Akılsız it, nereye gideceğini bilmeyerek nasıl yollarda dolaşıp yorulursa belli bir amaç gözetmeyerek yorucu işlere girişen kişi de yaşamını, hiçbir başarı gösteremeden tüketir.

Bkz; Akılsız başın cezasını ayaklar çeker...

Alıntı