1. Kalp, yürek, gönül. -2. Bir şeyin en duyarlı noktası.