Saygıdeğer Elçi!İtalya Kralı’nın aramızda iyi anı bırakan selefinizin (bir önceki) ayrılış mektubuyla beraber yüce şahsınızı yanıma olağanüstü temsilci delege ve büyükelçi atadığını bildiren mektubunuzu sevinçle alıyorum. Yüce şahsınızın atamasını mutlulukla kabul eder, Türkiye millet ve hükümetine karşı İtalya hükümet ve milletinin eğilimini ve sevgisini, iki memleket arasında yerleşen geleneksel dostluk ilişkilerini kuvvetlendirmek konusundaki isteğinizi gösteren sözlerinizden ve bana ait açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ederim.

Gerçekten iki memleket arasındaki gelenek ve ortaklaşa barış isteğine katılan kültürel iktisadi ve ticari alanlarda bile karşılıklı gerçek çıkarlarına dayanan barışın varlık ve gereğine aid açıklamanıza tamamen katılırım.İtalya Kraliyet Devleti’nde mutlulukla görülmekte olan büyük ilerlemelerin Türk millet ve hükümetince büyük bir ilgiyle takip edilmekte olduğuna ve Türkiye’de İtalyan millet ve hükümetine karşı sevgi eğilimlerinin var olduğuna emin olabilirsiniz. Bundan dolayı ilişkilerimizi daha sık ve üretken yapmak konusundaki çalışmanıza ben ve Cumhuriyet hükümetinin de yardımcı olacağına şüphe yoktur. Görkemli kralınız hazretlerinin mutluluğu ve İtalya’nın rahatlığı hakkında en içten dileklerimi bildirerek hoş geldiniz derim.Vakit, 04.11.1925, s.1