İzmir Belediyesince şereflerine verilen ziyafette söylenmiştir.Saygıdeğer Beyler!

Bu sofrada beraber geçirdiğimiz neşeli ve zevkli dakikaları derin duygula içinde hatırlarım. Görüyorum ki çevre, bütün idare memuru başkanlarıdır. Aynı zamanda millî ve iktisadî çeşitli şirketlerin ve girişimlerin başkanları ve ilgilileridir. Efendiler, milletimizin yükselmeye, yenilenmeye, gelişmeye ne kadar can attığını her gün görmektesiniz. Memleketin birçok yerlerinde aynı görüntülere şahit oldum. Aynı duyarlığı, aynı yüksek uyanıklığı gördüm. Size bunu haber veriyorum. Sizler milletin bu özlemini, bu isteğini desteklemeyi resmi ve günlük göreviniz dışında, onun üstünde yüce ve millî bir görev kabul etmelisiniz. Bu görevinizi başarıyla yerine getireceğinize emin olarak çok mutlu oluyorum. Sizlerle olmanın verdiği mutlulukla çok teşekkür ederim.Vali İhsan Paşanın sözlerine cevap olarak da şunları söylemişlerdir:Arkadaşlar, en büyük felâketleri hazırlayan bir geçmişte, çok derin geçmişlerde bile Türk milletini benliğinden çıkaran bir kuruluş vardı ki, ona devlet ve hükümet teşkilâtı derlerdi. Millet, hükûmet teşkilâtının görünüşte esiri idi. Bu onun görünüşü idi. Halbuki Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir, Türk milleti esir olmamıştır.Yalnız hükûmet başka bir durumda kalmış; millet de hükümete ilgisiz ve ondan nefret eder bir duruma gelmiştir. İşte bunun için çok felâketler oldu. Fakat bunların maddî görüntüleri devlet, hükümet teşkilâtları üzerinde oldu. Yok olan devletler idi ve devlet ölmüştür. Fakat Türk milleti görüyorsunuz ki, daha kuvvetli, daha şerefli olarak yaşamakta devam ediyor. Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükûmet teşkîlâtıdır ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmetekiler kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. Hepimizin efendisi olan milletin yükselmesi, yücelmesi ve ona hizmet eden devlet memurları için başarılar dilerim.Hâkimiyet-i Milliye: 15.10.1925