Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa Hazretleri açıklamalarda bulunacaklar. Fakat acele olarak aydınlatılmak istenildiği için kısaca durumu söyleyeyim (teşekkür ederiz sesleri).Bilirsiniz Yunanlılar Bursa cephesinde iki taraftan taarruza geçmişlerdi. Biri Yenişehir, Körprühisar, Bilecik istikameti, ikincisi İnegöl, Nazifpaşa, Pazarcık, Taraklı ve güneye doğru da Gediz’de Ethem kuvveti, Uşak’ta da İslâmköy yönünde gene Yunan kuvvetleridir. Uşak’tan ilerleyen düşman bölükleri İslâmköyü’nden ileri geçmemişlerdir. Gediz’de 300 kişi ile taarruz eden Ethem püskürtülmüştür. Fakat yine orada bulunan kuvvetlerimizle karşı karşıyadır. Köprühisar mevkiinde düşman durdurulmuştur. Öncelikle tard edildi, sonra takviye aldı, fakat yine sonunda tard edilmişti. Yalnız ilk açıklamalarda bulunurken söylemiştim.Nazifpaşa mevkiindeki kuvvetimizi düşman büyük kuvvetlerle ciddî tazyik altında bulundurmaktadır. Bu tazyikin sonucu olmak üzere oradaki kuvvetimiz çekilmek zorunda kaldı. Oradaki kuvvet denildiği zaman efendim son derece zayıf bir gözcü kuvveti olduğunu söylemek zorundayım. Çünkü bilirsiniz askerî durumumuz bu isyan ve düşmanın daha önce Uşak karşısında toplanması dolayısıyla ağırlık merkezi Kütahya bölgesine verilmiştir. Ethem’in o tarafa katılmasıyla düşman, bütün durum hakkında bilgi almıştır. Bundan dolayı Nazifpaşa çiftliğindeki kuvvetin güçsüzlüğü düşmanca biliniyordu. Düşman o yönde Karaköy’e kadar ilerledi.Elbette bunun kuzeyinde düşmana karşı kuvvet yetiştirilmeye çalışıldı. Fakat bu kuvvetlerin ancak İnönü’nde toplanabileceğini hesap ederek parça parça kaptırmamak için İnönü’nde kuvvetleri toplamaya başlanılmıştı. Dün düşman İnönü yakınındaki mevzilerimize saldırdı.Cepheden taarruz etti. Bu taarruz durduruldu. Sonra sol tarafa taarruz edildi. O taarruz da durduruldu. Bugün aynı mevzilerde savaş devam etmektedir. Kuvvetlerimiz tamamen İnönü’nün kuzeyinde ve doğusunda uzayan sırtlar üzerindedir. Düşmanın şimdiye kadar toplanan ve doğrudan doğruya savaşa katılan kuvveti, iki bölük kadardır. Bunun gerisinde daha başka bölükler tahmin edilmektedir. Bundan dolayı bu dakikada aldığımız son rapora göre bu mevziler üzerinde son derece şiddetli savaşlar meydana gelmektedir (Allah muvaffakiyetler versin sesleri).Sonucu geliştikçe Fevzi Paşa Hazretleri izahâtta bulunurlar.