Bir kelime söyleyeceğim. Beyefendi basın ve haberleşmeden söz ettiler, ona ilişkin bazı şeyler önerdiler. Yüce heyet kabul buyururlarsa bir şey önereceğim. Genel Müdürlüğün kuruluş tarihinden bugüne kadar gösterdiği çalışma hakkında Yüce Heyete bilgi ve açıklama sunmak ve ondan sonra yeni önlemler hakkında Yüce Heyetin kararına bilgi vermek üzere eğer uygun bulunursa Genel Müdür, genel heyete yarın veyahut her ne zaman arzu ederseniz açıklama yaparlar. Ve ondan sonra konuşmalara ve tartışmalara geçilir.Reis- Efendim, şimdi iki öneri var.Refik Bey (Konya)- Sayın Paşamın buyurdukları doğrudan doğruya, kurulan Basın ve Haberleşme Müdürlüğü’nün yaptığı şeyler hakkında bilgi almaktır. Halbuki, dünkü geçen konuşmada Basın ve Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün hak ettiği şekilde arzu ettiğimiz görevleri yapmadığından söz edildi ve buna dayanarak doğrudan doğruya bir bakanlığa bırakılmasıyla bunun daha geniş bir şekilde uygulanması konusu söz konusu olmuştu.Mustafa Kemal Paşa (Ankara)- İzin verirseniz buradan söyleyeyim. Beyefendi’nin söyledikleri çok doğrudur. Fakat, yapılan görevlerin yetersiz olduğunu ve gereken bilgiyi verip vermediğini değerlendirebilmek için, şimdiye kadar çalışma derecesini ve çalışma sonucunu, bu çalışmayı yapanların ağzından ve bu sorumluluğun üzerinde bulunanlardan işitmek gerekir, Ondan sonra yetip yetmediğine karar verilebilir.