Saygıdeğer Efendiler! Milletin bütün geleceğine fiilen ve tamamen el koymaya, hilâfet ve saltanat makamını düşmüş olduğu esaretten kurtarmaya ve memleketin bütünlük ve kurtuluşu uğrunda her fedakârlığı büyük bir kararlılıkla göze almaya karar vermiş olan Yüce Meclisiniz’in Başkanlığı’na seçilmek suretiyle hakkımda esirgemediğiniz güven ve sevgiye teşekkür borçluyum (estağfurullah sesleri).
Hayatımın bütün dönemlerinde olduğu gibi, son zamanların sıkıntıları ve felâketleri arasında da bir dakika geçmemiştir ki her türlü huzur ve istirahatimi, her türlü kişisel duygularımı milletin kurtuluşuna ve mutluluğu adına feda etmekten zevk alan olmayayım. (yaşa sesleri ve alkışlar) Gerek askerî hayatımın ve gerek siyasal hayatımın bütün devirlerini işgal eden mücadelelerimde daima hareket tarzım, millî irâdeye dayanarak milletin ve vatanın muhtaç olduğu amaçlara yürümek olmuştur. Bugün saygıdeğer Heyetiniz’in genel oylarında oluşmuş olan millî güveni değerimin çok üstünde görmekle beraber şahsım için bir amaç olarak değil, hep beraber giriştiğimiz kutsal mücadelenin yönelmiş olduğu amaçları ele geçirmek için milletin verdiği bir dayanak yeri olarak kabul ediyorum.
Bu millî birliğin bana yüklediği sorumluluğu biliyorum ve hepiniz de bilirsiniz ki, çok ağırdır. İçinde yaşadığımız benzeri az dakikaların güçlüğüne rağmen bu ağır millî sorumluluğun altında ancak saygıdeğer Heyetiniz’in yardım ve desteğinin daima ve daima hak yolundaki mücadelelerin yanı sıra, Allah’ın yardımından ümitli olarak çalışacağım.
Padişah efendimiz hazretlerinin sağlıklı ve her türlü yabancı etkilerinden hür olarak tahtlarında daim kalmasını Allah’tan dilerim. (şiddetli alkışlar)