Silah Ruhsat İşlemleri

RUHSAT ALMAYA ENGEL HALLER

*

21 yasını bitirmemiş olmak,
*

Fiziki ve psikolojik yönden engel hali bulunmak,
*

Ateşli silahla veya 6136 sayılı kanunda yazılı kesici delici aletlerle islenen suçlardan hükümlü bulunmak,
*

Ruhsatlı silahıyla suç islemek veya ruhsatlı silahının muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç islenmesine (intihar vb.) neden olmak veya ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına vermekten mahkum olmak,
*

Meskun mahalde silah atmak veya silah taşınması yasak olan yerlerde silah taşımak,
*

Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak, yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla islenen suçlar, resmi ihale ve alim-satımlara fesat karıştırmak veya Devletin şahsiyetine karsı islenen suçlardan birinden hüküm giymiş olmak,
*

Ayni veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır para cezasına mahkum olmak,
*

Uyuşturucu ve piskotrop maddelerle ilgili bir suçtan mahkum olmak,
*

Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmemek,
*

Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak.
***Yukarıda belirilen suçlarla ilgili olarak suç kaydı sonradan kişinin sicilinden silinmiş olsa, bütün neticeleri ile ortadan kaldırılmış olsa bile silah ruhsatı almaya ENGELDİR.
***Detaylı bilgi için 6136 s.k. ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 sayılı yönetmeliğe bakiniz.

BULUNDURMA

İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesi ise o Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi ise Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. Polis bölgesi ise Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Tebligat İşlemler Şube Müdürlüğüne , Jandarma bölgesi ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. YİVLİ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA müracaatları da bu şekilde yapılacaktır.

*

DİLEKÇE
*

NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ (2 Adet) Ve Aslı
*

İKAMETGAH (Resimli ve Mühürlü)Karakolca tastiklenecek.
*

Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU
*

ADLİ SİCİL KAYDI
*

5 Adet Renkli FOTOĞRAF
*

Bulundurma harç bedeli (444.80 YTL) yatırılıp MAKBUZ getirilecek
*

SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolmuşsa şubemizden yol belgesi alınacak)
*

Yarım kapaklı dosya.

SİLAH İŞ YERİNDE BULUNDURULMAK İSTENİYORSA İLAVETEN

İş Yeri VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ (Arka kısmına Karakolca şerh düşülecek)

İŞ YERİ ŞİRKET İSE

*

İŞ YERİ VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ (arka kısmına ilgili karakolca şerh düşülecek)
*

TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ (En son yayımlanan şekliyle)
*

KARAR FOTOKOPİSİ: (silah bulunduracak şahsın şirkette silah bulundurmasında sakınca bulunmadığına dair yönetim kurulu, veya ortaklar kurulu ya da benzeri yetkili kurul tarafından şirket karar defterine alınan kararın fotokopisi ve aslı) getirilecektir.
*

CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA

İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesi ise Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şube Müdürlüğüne , Jandarma bölgesi ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.

İSTENEN BELGELER :

*

DİLEKÇE
*

NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ (2 Adet) Ve Aslı
*

İKAMETGAH (Resimli ve Mühürlü)Karakolca tastiklenecek
*

Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU
*

ADLİ SİCİL KAYDI
*

5 Adet Renkli FOTOĞRAF
*

Varsa Can Güvenliğinin Neden Tehlikede Olduğunu Belirtir BELGE ( Adliyeden Veya Karakoldan )
*

Şahıs Resmi Bir Kurumda Çalışıyor İse GÖREV BELGESİ veya yapmış olduğu işle ilgili belge
*

SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolmuşsa şubemizden yol belgesi alınacak) Dosya taşıma olarak onaylandıktan sonra 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli olan 1.390 YTL. Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek
*

Yarım Kapaklı Dosya

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA

İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesi ise o Emniyet Müdürlüğün, Jandarma bölgesi ise Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.Polis bölgesi ise Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Tebligat İşlemler Şube Müdürlüğüne , Jandarma bölgesi ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.

CUMHURBAŞKANI BAKANLAR VE YASAMA ORGANI ÜYELERİ, CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ SÜRESİZ OLARAK; VALİLER İLE BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPANLAR, HAKİM, SAVCI VE BU MESLEKTEN SAYILANLAR, EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ, MİT MENSUPLARI, ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ ORMAN VE GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLARI, BAŞBAKANLIK BAKANLIKLAR VE CUMHUR BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİ, T.B.M.M. GENEL SEKRETERİ, ASLİ GÖREVLERİ VE KADROLARI TEFTİŞ VE DENETİM OLAN KAMU GÖREVLİLERİ, SAYIŞTAY DENETÇİLERİ, BÜYÜK ELÇİ, ELÇİ, DAİMİ TEMSİLCİ ve YARDIMCISI KONSOLOS VE MUAVİN KONSOLOS OLARAK GÖREV YAPMIŞ OLANLARDAN HALEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KADROSUNDA ÇALIŞANLAR, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI, BAŞKANLAR VE BU BAKANLIK DAİRE BAŞKANLARI GÖREVLERİ DEVAMI SÜRESİNCE; SAYIŞTAY BAŞKAN VE ÜYELERİ, MÜSTEŞAR BAŞBAKANLIK VE DEVLET BAKANLIKLARI DAHİL BAKANLIKLARA DOĞRUDAN BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARIN BAŞKANLARI İLE MÜSTEŞAR YARDIMCISI, BAŞBAKAN BAŞMÜŞAVİRİ, GENEL MÜDÜR, BAKANLAR KURULU SEKRETERİ VE BU GÖREVDE BULUNMUŞ OLANLAR KAMU GÖREVLERİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİRLER

* DİLEKÇE
* NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ (2 Adet) Ve Aslı
* GÖREV BELGESİ (Başlıklı, mühürlü ve kimlik bilgileri dökümlü)
* Genel Müdür, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları ATAMA KARARI FOTOKOPİSİ de getirecekler
* 5 FOTOĞRAF
* SİLAH varsa tespit için gelecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise FATURASI da getirilecek
* Yarım Kapaklı dosya

BU GÖREVLİLERİN YANI SIRA; İNFAZ KORUMA MEMURLARI, İCRA MÜDÜRLERİ VE MÜDÜR YARDIMCISI, CEZAEVİ MÜDÜRLERİ, KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI, BELEDİYE BAŞKANLARI, İL GENEL MECLİS ÜYELERİ VE KİT YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI, TC KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜR VE YARDIMCILARI ŞUBE ŞEFLERİ, RTÜK BAŞKANI, BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYELERİ, SERMAYE PİYASASI KURULU,KAMU İHALE KURULU, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇECEKLER PİYASASI DÜZENLEME KURULU İLE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ Yukarıda sayılan belgelere İLAVETEN aşağıdaki belgeleri de getirmek kaydıyla görevlilerinin devamı süresince KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİRLER.

* İKAMETGAH (Resimli ve Mühürlü)Karakolca tastiklenecek
* Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU
* ADLİ SİCİL KAYDI
* KİT Genel Müdür ve Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ATAMA KARAR FOTOKOPİSİ de getireceklerdirEMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA


İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesi ise o Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi ise Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.Polis bölgesi ise Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Tebligat İşlemler Şube Müdürlüğüne , Jandarma bölgesi ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.

Aşağıdaki mesleklerden; VALİ , VALİ YARDIMCISI, KAYMAKAM, VE BUCAK MÜDÜRLERİ İLE MÜLKİYE MÜFETTİŞİ, İÇİŞLERİ DAİRE BAŞKANI VEYA ŞUBE MÜDÜRÜ GİBİ MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI DAHİL GÖREVLİLER, HAKİM VE SAVCILAR İLE SAYIŞTAY BAŞKAN VE ÜYELERİ, EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINA DAHİL KADROLARDA ÇALIŞAN PERSONEL İLE MİT HİZMETLERİ nden EMEKLİ olanlara süresiz olarak EMEKLİ Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı tanzim edilir.

*

İSTENEN BELGELER :
*

DİLEKÇE
*

NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ (2 Adet) Ve Aslı
*

İKAMETGAH (Resimli ve Mühürlü)
*

5 Adet Renkli FOTOĞRAF
*

EMEKLİLİK ONAYI (Belgesi)
*

Emekli olduğu kurumundan (Hakkında Adli İdari soruşturma olmadığına dair) BELGE
*

Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU
*

ADLİ SİCİL KAYDI
*

SİLAH varsa tespit için gelecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise FATURA sı da getirilecek, emekli Emniyet Mensupları zati demirbaş silahlarına ait SATIŞ SENET lerini getirecekler )
*

Yarım Kapaklı dosya

Yukarıda belirtilen mesleklerin yanı sıra aşağıda belirtilen EMEKLİ BÜYÜKELÇİ, ELÇİ, DAİMİ TEMSİLCİ VE YARDIMCISI, EMNİYET BEKÇİSİ, ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI, GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLARI VE ORMAN BÖLGE ŞEFLERİ HER BEŞ YILDA BİR TAŞIMA HARÇLARINI (2004 YILI İÇİN 1.390 YTL.) YATIRMAK ŞARTIYLA MÜRACAAT EDEREK RUHSAT ALABİLİRLER.

Orman Muhafaza Memurları ayrıca İkamet İlmühaberini ilgili karakoldan tasdik ettireceklerdir

HARÇ MİKTARLARI
RUHSAT TÜRÜ SÜRESİ İLK MÜRACAAT - VE YENİLEME HARÇ MİKTARLARI
Bulundurma 5 YIL 488.30 YTL
Can Güvenliği (Taşıma) 5 YIL 1.526 YTL
Meslek Mensubu Taşıma Kuyumculuk. müteahhit, döviz bürosu, şirket vb..)yönetmelik 9.md.bentleri 5 YIL 1.526 YTL
Yivli Av Tüfek Ruhsatnamesi (taşıma) 5 YIL 1.526 YTL
Yivli Av Tüfek Ruhsatnamesi (bulundurma) 5 YIL 488.30 YTL
Yivsiz Av Tüfek Ruhsatnamesi 5 YIL 12.10 YTL

TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ VE YİVSİZ AV TÜFEK RUHSATNAMESİ

İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesi ise Emniyet Müdürlüğüne , Jandarma bölgesi ise bağlı olduğu Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. YİVSİZ AV TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeği ni bulundurabilir veya taşıyabilirsiniz. Avcılık yapabilmek için mutlaka Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen AVCILIK BELGESİ alınması gereklidir.

İSTENEN BELGELER

*

Kaymakamlıktan Havaleli DİLEKÇE
*

2 Adet NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ve Aslı
*

İKAMETGAH (Resimli ve Mühürlü)Karakolca tastiklenecek
*

DOKTOR RAPORU (Merkez İlçelerde İl Sağlık Müdürlüğünden Dış İlçelerde Sağlık Ocaklarından)
*

ADLİ SİCİL KAYDI (Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek)
*

4 Adet Renkli FOTOĞRAF
*

Vatandaşlık Numarası ( KİMLİK NO )
*

Satın alınan YİVSİZ TÜFEK ve FATURASI tespit için getirilecek
*

Başkasına ait bir yivsiz tüfek devir alınacaksa KARŞILIKLI DİLEKÇE verilecek ve noterden devir yapılarak DEVİR BELGESİ getirilecek
*

Satın veya Devir alınan Yivsiz Av Tüfeği varsa müracaatçının Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ne işlenecek yoksa yeni bir Yivsiz Av Tezkeresi Ruhsatnamesi tanzim etmek için Kaymakamlıktan ONAY alınacak.(Bir Yivsiz Av Tezkeresi Ruhsatnamesine en fazla 6 adet yivsiz av tüfeği işlenebilir)
*

Yarım kapaklı dosya
I- RUHSAT SAHİPLERİNE UYARILAR

1- BULUNDURMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

*

Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
*

Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
*

Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girdiğiniz takdirde durumu ruhsatı veren makama bildirmeniz gereklidir.
*

Ruhsatta yazılı olan iş veya ikamet adresinizin değişmesi halinde durumu ruhsatı veren makama bildirmelisiniz.
*

Silahınızı tamir, tespit yada atış yapmak için bulundurduğunuz adresinizden çıkartacağınız zaman nakil belgesi almanız gereklidir ve bu belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahınızı taşımamalısınız.
*

Bulundurma ruhsatlı silahınızı taşımanız halinde ruhsatsız silah taşıma suçundan hakkınızda adli işlem yapılır.
*

Silahı temin ettiğiniz tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat ederek ruhsat işlemlerini tamamlatmadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.

2- TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

*

Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
*

Ruhsatınızın veriliş sebebi ortadan kalktığında ve (ruhsata mani durumlardan birine düştüğünüzde) durumu ruhsatı veren makama (Kanun'un değişik 6.maddesinin 1.fıkrası 2.cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içine bildirmek zorunda ve ruhsatınızın yeni durumunuza göre tanzim edilmesini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde bir daha hiçbir silah ruhsatı alamazsınız.(Yönetmelik Md.16.i)
*

Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun olduğu herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal edilir.
*

Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
*

Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
*

6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.


3-KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

*

Ruhsatınız verildiği tarihten itibaren "GÖREVİNİZİN DEVAMI SÜRESİNCE" geçerli olacaktır, 5 yıl sonra görevinizin halen devam ettiğini bildirir, yeni tarihli görev belgesini ruhsatı veren makama ibraz etmek zorundasınız.
*

Görevinizin sona ermesi ve ruhsat veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde (6136 Sayılı Kanun'un değişik 6. maddesinin 1.fıkrası 2. cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içinde ruhsatı veren makama bildirmekle yükümlüsünüz, aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir ve bir daha adımıza ruhsat verilmez.
*

Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal edilir.
*

Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
*

Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
*

6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.

4-EMEKLİKAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

* Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verememelidir.
* Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
* 6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.


Kaynak: http://www.ortaca.pol.tr/ruhsat.htm