Ülkemizde son yıllarda oldukça popüler olan bir avlanma şekli sürek avları, postacısıyla, köpekleriyle, avcısıyla ve de yapılan yanlışlarıyla sürek avları günden güne popülaritesini artıran bir avlanma şekli.

Yaban TV sayesinde avcı arkadaşlarımızdan ulaşan sürek avlarını hep birlikte seyrediyoruz, bu kadar zevkli ve de kolay gözüken sürek avları aslında çok katı kurallara sahip olması gereken ve de en önemlisi insan hayatının en ön planda olması gereken bir avlanma seklidir.

Sürek avları Türkiye’de genelde domuz avlamak için kullanılıyor oysa bu avlanma şekli özellikle de Avrupa kıtasında diğer büyük ve küçük memeli hayvanlar içinde kullanılmaktadır (geyik, karaca, tilki, tavşan vs.) bu nedenlerden dolayı birçok Avrupa ülkesinde sürek avları yönetmeliklerle kuralları belirlenmiş olup bu avların tarihleri de belirli tarihler arasına sığdırılmıştır.

Sürek avlarındaki avcıların dizilişi, bölgenin coğrafi yapısı, sürek avını yöneten kişinin deneyimi ve de Süreği başlatan postacının deneyimli olması çok önemlidir. Sürek avlarını bir avcı yönetmeli ve de gerektiğinde avı durduracak yetkiye sahip olmalıdır. Bu nasıl olacak diye soracaksınız eminim Türkiye’de henüz sürek avları bir avlanma kültürü olarak yer almadığı ve kanunlarca kuralları belirlenmediği için bu işi kendimiz yapmalıyız. En deneyimli avcıyı görevlendirip sürek avını yönetmesi istenmelidir, tabi bölgeye olan hakimiyeti, yası, saygıdeğerliği ön planda olması gerekir bu avcı arkadaşımızın. Bu av esnasındaki Başı boşluğu giderecektir.

Daha önceki birçok yazıda belirttiğimiz gibi insan hayatı her şeyin üzerindedir bütün avcı arkadaşlarımızın bu bilince sahip olması gerekmektedir. Sürek avlarının yapılışını birkaç başlıkta özetlemek mümkün.

A-POSTA ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

1-Posta başlamadan önce yapılacak av konusunda bölgeyi bilen avcılar tarafından her avcı dinleyecek şekilde bölgenin coğrafi yapısı hakkında bilgilendirilmelidirler.

2-Avda yer Alan bütün avcıların herhangi bir alkollü maddenin tesiri altında olmamaları lazımdır. Eğer bunu diğer avcıdan fark eden avcı derhal avı yöneten avcıyı uyarıp o kişinin sürek avında yer almamasını sağlamalıdır.

3-Ava iştirak eden avcıların bütün evraklarının tamlığı (tezkere, av pulu vs.) şarttır bu herhangi bir kaza halinde çıkacak olan kaosun önüne geçecek ve illegal olan av tüfeklerinin kullanılması engelleyecektir.

4-Av esnasında kullanılacak olan tüfeklerin tam olarak kullanılır halde olması şarttır bütün avcıların bunu iyi kontrol etmesi gerekmektedir.

5-Eğer av esnasında yivli tüfek kullanılacaksa, tüfek Dürbün ile donatılmış ise dürbün ayarının yakın mesafeye ayarlanması şarttır. Çünkü uzak mesafeye ayarlı dürbünler yakından gecen hayvani içine almayacaktır.

6-Sürekçilerin hepsinde turuncu veyahut sarı renkli yelek olması şarttır. Avcılarımızda bu tip renkli şapkalar ve kolluklar kullanabilirler. Ama unutmamamız gereken en önemli şey bu materyaller kursun geçirmez değildirler.

7-Sürekçilerden sadece birine eğer alan çok geniş ise ikisine tüfek kullanma yetkisi verilmelidir bu yetkiler en deneyimli avcılara verilmelidir. Sürekçiler mecbur kalmadıkları surece bu tüfekleri kullanmamalıdırlar .

B- AVCILARIN DİZİLİMİ

1-Avcı dizilimi bölgeyi iyi bilen ve avı yöneten kişi tarafından bizzat yerleştirilmelidirler.

Avcılar postaya karşı yarım kare şeklini almak zorundadırlar. Dizilim yapılırken ve posta anında avcıların tam sessizliği esastır. Avcılar tüfeklerini postadaki yerlerini aldıktan sonra doldurmalıdırlar, posta bittikten hemen sonra tüfekler boşaltılmalıdır.

2-Her avcı birbiriyle göz teması kuracak şekilde yer almalı, her avcı arasında en fazla 50 metre mesafe olmak zorundadır.3-Avcılar posta bitene kadar yerlerinden çıkmamalı, posta esnasında en fazla iki metre sağa ve sola hareket etmelidirler. İleri geri yapılan hareketler çok tehlikeli olup kesinlikle yapılmamalıdır.

4-Sürek avlarında yivli tüfek kullanan avcılarımız bölgenin coğrafi yapısına göre yerleştirilmelidirler. Atış noktaları dürbün kullanımına elverişli olmalı ve atış esnasında en az tehlike göz önüne alınarak yerlerini almalıdırlar.


C-ATIŞ KURALLARI

1-Sürek avlarının en can alıcı noktası budur, avcılar kullandıkları tüfeklerin ve fişeklerin

balistik yapısını iyi bilmeleri gerekmektedir. Günümüzde bir yivli mermi 3500-4000 metre gidebilir. Kullandığımız şevrotinler 700-900 metre uzağa gidebilmektedirler.

2-Boşa atılan her kurşun ve fişek tehlike arz etmektedir. Kullanılan tek domuz kurşunları sert veya donmuş yada taşlı arazilerde yüksek kayma özelliğine sahiptirler. Bazı deneyler göstermiştir ki bu kurşunlar 200 metreden sonra çarptıkları kaygan yüzeyler sayesinde 800-900 metreler arasında gidebilmekte bunlardan %15’i 1500 metreye kadar gidebilmektedir.3- Her avcı noktasında sadece tek avcı olmak zorundadır. Avcı sürek esnasında kendi doğal çizgisinde bulunan avcı arkadaşına doğru atış yapmamalı. Avcı arkadaşının avına saygı duymalıdır bu av etiğinin değişmez bir parçasıdır. Oluşan doğal çizgiye bakarak sağdaki veyahut soldaki avcının en az 10 metre sağından ve solundan atış yapılmalıdır.

4-Avcı bulunduğu yerden en fazla 40 metre mesafeye atış yapmalıdır bunun dışında yapılan atışlar hem etik değil hem de tehlikelidir. Eğer sürekçiler açık alanda görünüyorlar ve 100 metreden daha az bir mesafedelerse kesinlikle atış yapılmamalıdır. Bu ormanlık alanda 150 metredir.

5-Eğer av iki avcı arasında ise hayvanın geçmesi beklenmeli ve atış hayvan hangi avcıya en çok yakın ise o avcının atış yapmasına izin verilmelidir. Av doğal avcı hizasını geçtikten sonra arkada kalan plan da sürekçi olmadığı için yivli tüfeklerle 40 m üzeri atışlar yapılabilir.Yivsiz tüfeklerle bu mesafe halen 40 mt dir.
6-Atış esnasında avcı ayakta durmak zorundadır bunun dışındaki atış teknikleri sürek avlarında kullanılmamalıdır.

7-Tanınmayan ve görünmeyen hedeflere atış yapılmamalı yivli tüfek kullanan avcılarımız kesin kez temiz atış yapmalıdırlar keza yivli merminin en ufak bir temastan nasıl yön değiştirdiği bilinmektedir, bu sebeplerden dolayı bir çok kaza meydana gelmektedir bunun önüne geçmek elimizdedir.

8-Herhangi bir kaza anında av hemen kesilip yaralanan kişinin yardımına koşulmalıdır.

Sürek avları ne amaçla yapılırsa yapılsın emniyet kuralları çok önemlidir .

9-Yaralanan domuzlara hemen yaklaşılmamalı genç avcılar her zaman uyarılmalıdırlar. Hayvan bulunduğunda hemen can çekişmesi önlenmeli ve avcı hemen avını öldürmelidir.TAVSİYELER

Yukarıda da sıraladığım gibi sürek avlarını organize etmek ve yönetmek emek isteyen bir istir. Genel olarak bazı olmazsa olmaz kuralları sıralamaya çalıştım, sürek avlarının ülkemizde hakkı ile yapılması bütün av camiasının istediği bir şeydir. Sürek avları sırasında defalarca da yazdığımız üzere av etiği çok önemlidir avcıların doğaya, av hayvanına ve avlandığı arkadaşlarına olan saygısı çok önemlidir. Av esnasında kullanılan fişek çeşitleri bizim özelliklede domuz avına bakış açımızı belirler tek kursun ve yivli mermi haricinde kullanılan fişekler etik değildirler bunun haricinde kullanılan malzemeler hem avın kaçıp yaralanmasına, daha çok agresif olmasına ve can çekişmesine neden olacaktır buda av etiğinde yeri olmayan bir unsurdur. Avcının görevi avına can çekiştirmek değil onu hakki ile avlamaktır. Yapılan yanlışlardan ders almak bir daha tekrarlamamak elimizde olan bir şeydir, insan hayati her şeyin üstünde olup avlanmanın ve silah taşımanın çocuk oyuncağı olmadığı bilinmelidir. Amaç bu yazdığımız kurallar dizisinin bir gün kara avcılığı kanununda yer alması yeni avcılara öğretilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Mevsimi dışında sürek avları düzenlemek av değil cinayettir bu söylediğim ne yazık ki ülkemizde düzenlenen yaban domuzu avları içindir. Değerli avcı dostlarım ne amaçla olursa olsun mevsimi dışında yapılan sürek avlarında yer almayınız. Domuz Sürek avları eylülde başlayıp aralık sonunda son bulmalıdır bunu haricindeki sürek avları şubat sonuna kadar sürebilir. Domuz süreklerinde avın yapıldığı bölgenin durumu ve limitler dahilinde bazı diğer hayvanlarında avına izin verilmelidir (tilki, çakal vs.) bu avlanma yöntemi ileride o bölgedeki tavsan, keklik ve sulun potansiyelinin artmasına neden olacaktır. Sürek avları göründüğü üzere çok önemli olup uzun yazılması ve de tartışılması gereken bir konudur ben bunu birazda can güvenliğini esas alarak özetlemeye çalıştım.

Bütün av camiasına yeni sezonda kazasız belasız av dileklerimle Rasgele.

Necati KURT