Kuruluşu

1902 yılının aralık ayında*BeşiktaşSerencebey*Mahallesi'nde, o zamanın Medine Muhafızı olan*Şhaplı Osman Ferit Paşa'nın konağının bahçesinde, 22 kişilik genç grup, haftanın bazı günlerinde toplanıp*jimnastikhareketleri yapmaktaydı. Başta Şhaplı Osman Ferit Paşa'nın oğulları*Mehmet Şamil Şhaplıve*Hüseyin Bereket*ile mahellenin gençlerinden Ahmet Fetgeri, Mehmet Ali Fetgeri, Nazımnazif, Cemil Feti ve Şevket Beyler’in aralarında bulunduğu gençlerin ilk ilgilendikleri spor branşları, özellikle*barfiks, paralel,*güreş, boks,*halter, aletli ve aletsiz jimnastikti.[2]

1903 yılı Mart ayında ise özel bir izinle "Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü" kuruldu.[2]*Mehmet Şamil Şhaplı*ilk başkan olarak seçildi*Hüseyin Bereket*ise ilk genel sekreter olarak seçildi.[3]

"Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü" ismi Şhaplı Osman Ferit Paşa'nın dedesi olan Mirzaiko Bereket Bey'den ve babası Bereketiko Hasan Bey'den gelmektedir. Çerkeslerin Ubıh boyundan olan Şhaplı Osman Ferit Paşa 1870'lerin sonunda Beşiktaş Serencebey yokuşundaki ünlü konağını satın almıştır, bu konak; Mehmet Fetgeri Şoenu, Zübeydet Şhaplı, Şamil Şhaplı, Ahmet Fetgeri Aşeri (Şoenu), İsmail Ziya Bersis gibi bazı gençlerin yetiştiği bir kültür ocağı olmuştur. Beşiktaş Bereket jimnastik kulübü (Bugünkü adı ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü) işte bu konakta kurulmuştur.[4]

O sıralarda siyasi hareketler dolayısıyla her türlü toplanmadan ürkerek, hafiyeler dolaştıran*2. Abdülhamit'in adamları Serencebey'de ki bu toplanmaları haber alınca, spor yapan gençler bir baskınla karakola götürüldü. Bu sporcu gençlerin bir kısmının saray erkanına yakın olması, ayrıca o dönemlerde kötü gözle bakılan futbol oynamadıkları ve sadece beden hareketleri yaptıklarını belirtmeleriyle gergin durum yumuşadı. Bu arada isimlerini "Osmanlı Beşiktaş Terbiye-i Bedeniye Mektebi" olarak değiştirdiler. Saray çevresinden Şehzade Abdülhalim bu sporcuları destekledi ve sık sık antrenmanları seyretmeye başladı. Ünlü boksör ve güreşçi Kenan Bey de antrenmanlara gelerek güreş ve*bokshareketleri göstermeye başladı.[2]

1908'de*Meşrutiyet'in ilanıyla sportif hareketler biraz daha serbestlik kazandı. 31 Mart 1909'daki siyasi olaylardan sonra Edirne'de bulunan*Fuat Balkan*ve*Mazhar Kazancı,*Hareket Ordusu*ile İstanbul'a geldi. Siyasi olaylar yatıştıktan sonra iyi bir eskrim hocası olan Fuat Balkan ile başta güreş ve halter sporlarını yapan Mazhar Kazancı, Serencebey'de jimnastik yapan gençleri bularak birlikte spor yapma fikrini kabul ettirdi. Fuat Balkan, Ihlamur'daki evinin altındaki yeri, kulüp merkezi yaptı ve Bereket Jimnastik Kulübü'nün adı "Beşiktaş*OsmanlıJimnastik Kulübü" olarak değiştirildi. Böylece jimnastik, güreş, boks,*eskrim*ve atletizmin ön planda tutulduğu güçlü bir spor kulübü meydana geldi. Fuat Bey'in arkadaşları Refik ve Şerafettin Beyler de iyi birer eskrimciydi.[2]

Bu arada Beyoğlu Mutasarrıfı*Muhittin Bey'inteşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü,13 Ocak*1910*tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü oldu. Semtin gençlerinin bu spor kulübüne ilgisi büyüdü ve spor yapan üyelerin sayısı bir anda 150'ye yükseldi. Kulübün merkezi de*Ihlamur'dan*Akaretler'de 49 numaralı binaya taşındı. Bir süre sonra bu bina da küçük gelince, yine*Akaretler'de 84 numaralı binaya geçildi. Bu binanın arkasındaki bahçe de bir spor sahası hâline getirildi.[2]

Kurucular

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 22 kişiden oluşan kurucu listesi şu şekildedir:[5]

Ahmet Fetgeri*(Deniz albayı)Mehmet Ali Fetgeri*(Öğretmen-Yazar)Fuat Balkan*(Emekli Binbaşı-Kocaeli mebusu)Mehmet Şamil Şhaplı*(Osman Paşazade)[4]Hüseyin Bereket*(Osman Paşazade)Nazım Nazif Ander*(Kadızade-Ziraat Mühendisi)Hamza Osman Erkan*(Osman Paşazade-Eski Afyon Milletvekili)Behçet BeyKenan Bey*(II.AbdülhamitMehmet Paşa*(Seryaver)Deli Fuat PaşaFethi Bey*(Hava Yüzbaşısı)Muhittin Paşa*(Eski*Kahire*Büyükelçisi)Ali Kılıç*(Eski*Gaziantep*milletvekili)Mazhar Kazancı*(Süvari Subayı)Ziya Karamürsel*(Hazine-i Hassa Müdürü)Ahmet Paşa*(Sürre Emiri)Şükrü Paşa*(Eski Viyana Büyükelçisi)Mahmut Naci Bey*(Fizan milletvekili)Şevket Cenani*(Başvekil Kadri Paşazade)Cami Bayburt*(Fizan milletvekili)Ahmet Şerafettin*(Öğretmen,yüzbaşı)