Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bölüm Hakkında Bilgisayar Mühendisliği, 20. yüzyılın ortalarından bu yana, teknolojik ve toplumsal dönüşümün esas mimarlarından biri olmuştur. Bilgisayar mühendisliğinin olmadığı bir dünyada, küresel ekonomide büyüme, toplumların refah düzeyinde iyileşme ve insan sağlığında ilerleme düşünülemez.
Günümüzde mevcut olan adeta tüm cihazların özünü bilgisayar mühendislerinin tasarladığı donanım ve yazılım sistemleri oluşturmaktadır. Ürün ve hizmet tasarımında en yüksek performansa en düşük maliyet ile ulaşmaya çalışan bilgisayar mühendisleri, donanım ve yazılım kaynakları arasındaki ödünleşimi en iyi şekilde değerlendirirler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ders programı, öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim vermek amacıyla tasarlanmış olup, ilgili teknolojik alanlarda en son gelişmeleri içine alacak şekilde sürekli güncellenmektedir. Programın hedefi, öğrencilerin mesleki kariyerlerinde sivrilmelerini, alanlarının liderleri konumuna gelmelerini ve, daha genel olarak, toplumsal ilerlemede öncül bir rol üstlenmelerini sağlamaktır.