Çevresel Sorunlar Artıyor

5 Haziran Çevresel Müdahalelere Karşı Mücadele Günü kapsamında yapılan açıklamalarda çevrenin kirliliğine dikkat çekildi.
Çevre sorunlarının özellikle son yıllarda artarak insanlık için ciddi tehlikeler yaratmaya başladığı belirtilirken çevresel sorunlara kalıcı çözüm bulunmaması halinde gelecek yıllarda çok daha ciddi tehlikeler ile karşılaşılacağı belirtildi.

Özellikle insanların yaşamında nüfus ve sanayileşmenin artması pek çok çevresel sorunu da beraberinde getirirken 1972 yılında alınan bir karar ile birlikte dünya genelinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi ve bugünde çevre özel olarak farkındalık yaratılması amaçlandı.

Türkiye'de çevre sorunlarının günden güne artış göstermesi ve yerel yönetimlerin gerekli ilgiyi göstermemesi bu konuda sorunların daha da büyümesine yol açarken 5 Haziran günü yapılan açıklamalarda tüm yetkili isimler bu tür sorunlar üzerine vurgu yaptı. Türkiye'de 22 kömürlü Termik Santrali aktif olarak çalışması çevreye oldukça kötü bir etki yaparken 80 adet santralin de yapım aşamasında olması bu konuda ciddi bir tehdit yaratıyor. 80 santralin de aktif bir şekilde çalışmaya başlaması halinde Türkiye'deki kirlilik çok daha artacak ve pek çok çevresel yeni problemin de yaşanacağı ifade edilirken yönetimden 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bu projelerinden vazgeçmesi istendi.

Yurdun dört bölgesinde yapılan açıklamalarda çevreye karşı olan duyarlılığının arttırılması, vatandaşların bu konularda bilinçlendirilmesi ve doğru bir siyasi politika ile çevresel sorunların sona erdirilmesi gerektiği ortak bir görüş olarak vurgulandı.


Sağlık