Türkiye’nin sınır komşularını farklı özelliklere göre sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflamalardan bazıları şunlardır :


Coğrafi Yönlere Dayalı Sınıflandırma

1. Türkiye’nin Doğu Komşuları : İran Gürcistan Ermanistan Navcivan

2. Türkiye’nin Batı Komşuları : Bulgaristan ve Yunanistan

3. Türkiye’nin Güney Komşuları :Suriye ve Irak


Kıtalara Dayalı Sınıflandırma

Türkiye’nin Asya Kıtasındaki Komşuları: İran Gürcistan Ermanistan Navcivan Suriye ve Irak
Türkiye’nin Avrupa Kıtasındaki Komşuları: Yunanistan BulgaristanTürkiye’nin komşuları ile ilgili olarak kısaca şu bilgileri verebiliriz.

- Gürcistan : Karadeniz’e kıyısı olan tek Kafkas ülkesi olan Gürcistan’ın başkenti Tiflis’tir.

- Ermenistan : Azerbaycan ile olan problemleri sebebiyle ilişkilerimizi en alt seviyede tuttuğumuz Ermenistan’ın başkenti Erivan’dır.

- İran : Komşularımız içerisinde alan yönünden bizden büyük tek ülke olan İran doğalgaz ve petrol yönünden zengindir. İran’ın başkenti Tahran’dır.

- Irak : Musul Kerkük ve Erbil’deki Türkmen nüfusuyla Türkiye’yi yakından ilgilendiren Irak petrol ve doğalgaz açısından önemli bir rezerve sahiptir. Irak’ın başkenti Bağdat’tır.


- Suriye : Türkiye’nin en uzun sınırlarının olduğu ülkedir. Son zamanlarda rejim karşıtı muhalif grupların isyanı ile iç savaş yaşamaktadır.

- Yunanistan : Türkiye’nin tarihsel süreçte en fazla problem yaşadığı ülkelerin başında gelen Yunanistan’ın başkenti Atina’dır. Yunanistan ile aramızdaki anlaşmazlıkların önemli bölümü ege adaları ve kıta sahanlığı konusundadır.

- Bulgaristan : Başkenti Sofya olan Bulgaristan Türkiye’nin Kuzeybatı komşusudur.

alıntı