1. Sınırları belli bir alanda uzun yıllar boyunca ölçülen atmosfer olaylarının ortalamasına …………… denir.
2. Atmosferin en alt katmanı olan ve iklim olaylarının yaşandığı katman ………………….. dir.
3. İklimin en önemli elemanı ……………….. tır.
4. 30° enlemlerinde Dünya’nın dönüşü nedeniyle yıl boyu ……………………….. merkezi oluştuğu için kuraklık yaşanır.
5. Mısır ve Libya’dan kuzeye doğru esen sıcak ve tozlu rüzgara …………………….. denir.
6. Belli sıcaklıktaki bir hava kütlesinin taşıyabileceği en fazla nem miktarına ………………….. denir.
7. Amazon, Kongo ve Endonezya adalarında etkili olan her mevsim yağış alan iklimin adı …………….. iklimidir.
8. Dünya’da çöl bulunmayan tek kıta ………………. dır.
9. Ekvator yönünden gelen rüzgarlar sıcaklığı ……………….. kutuptan gelen rüzgarlar sıcaklığı
10. Güneydoğu Asya’da etkili olan ve yazları yağışlı, kışları kurak olan iklim ………………… iklimdir.
11. 30° enlemlerinden 60° enlemlerine doğru esen sürekli rüzgarlara ……………… denir.
12. Zeminde oluşan yoğunlaşma ürünleri …………………… ve ………………….. dir.
13. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü ……………………… dir.
14. Yüksek basınç merkezlerinde …………………………….. hava hareketi etkili olur.
15. Atmosferin kalınlığı kutuplara gidildikçe ……………………..


Cevaplar

1. iklim
2. troposfer
3. sıcaklık
4. dinamik yüksek basınç
5. Hamsin
6. maksimum nem
7. Ekvatoral
8. Avrupa
9. artırırken / düşürür
10. Muson
11. Batı rüzgârları
12. kırağı / kırç / çiy
13. maki
14. alçalıcı
15. azalır