Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.

1. Dünya’yı çevreleyen gaz tabakasına ……….……… denir.
2. Bitkiler, hayvanlar, insanlar ve çeşitli mikroorganizmaların oluşturduğu sisteme ……………….. denir.
3. Atmosferdeki bulutlar ve su buharı …………………… tarafından farklı bölgelere taşınır.
4. Coğrafyanın iklim olaylarını inceleyen bölümüne ……………………….. denir.
5. Coğrafya bilimi genel olarak ……………………… sistemler ve …………….…… sistemler olarak ikiye ayrılır.
6. Yeryüzündeki suların buharlaşarak atmosfere çıkmasına ve yağışlarla yeryüzüne inmesine ……………… denir.
7. Yeryüzünün en dış bölümünü oluşturan ve bileşiminde taşların bulunduğu tabakaya ………………….. denir.
8. Coğrafyanın yararlandığı bilimlerden biri olan ve taşların çeşitli özelliklerini inceleyen bilim ………………… dir.
9. Kuzey Afrika gibi sıcak çöllerin ve kurak bölgelerin bulunduğu alanlarda doğal yapı malzemesi ……………. tir.
10. Atmosferin içinde en fazla bulunan gaz …………… tur.
11. Canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşim halinde bulunduğu sisteme …………………. denir.
12. Günlük hava olaylarını inceleyen bilime …………………. denir.
13. Atmosferdeki nemin yoğunlaşıp yer yüzüne düşmesine ……………. denir.
14. Dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ……………. kuşakta yıllık sıcaklık farkı fazladır.
15. Okyanuslardaki suların atmosfere karışmasına …………….. denir.


Cevaplar

1. atmosfer
2. biyosfer
3. rüzgârlar
4. Klimatoloji
5. doğal / beşeri
6. su döngüsü
7. Litosfer
8. Petrografi
9. kerpiç
10. azot
11. ekosistem
12. meteoroloji
13. yağış
14. orta
15. buharlaşma