1. Dünya’nın tamamının ya da bir bölümünün belli bir ölçekle küçültülerek kuşbakışı düzleme aktarılmış şekline …………………….. denir.
2. Ölçeksiz kabataslak çizimlere ………………….. denir.
3. Coğrafi konumun belirlenmesinde ………….….. ve ………………… den yararlanılır.
4. Başlangıç Meridyeni ………………………‘ten geçer.
5. Dünya üzerinde aynı yüksekliğe sahip olan noktaların birleştirilmesi sonucu oluşan eğrilere …………………… denir.
6. Haritalardaki küçültme oranına …………………… denir.
7. İzohipslerin nokta halini aldığı yerlere …………………… denir.
8. Ülke içinde saat birliğini sağlamak için kullanılan saatlere …………………… denir.
9. Arazideki engebelerin ve çukurların gösterildiği üç boyutlu haritalara …………………… denir.
10. Meridyenlerin aralarındaki zaman farkı …………………… dakikadır.
11. 23°27' Kuzey enlemine …………………………… denir.
12. Haritalardaki sembol ve işaretlerin açıklandığı bölüme …………………… denir.
13. Ekvator çevresindeki ülkelerin daha doğru gösterildiği harita çizim yöntemine …………………… denir.
14. Yüksekliği en az olan izohips çizgisinin geçtiği yere …………………… denir.
15. Düzlem projeksiyonla …………………… bölgesi daha doğru gösterilir.


Cevaplar

1. harita 6. ölçek 11. Yengeç Dönencesi
2. kroki 7. doruk (zirve) 12. lejant
3. paralel, meridyenler 8. ortak (ulusal) saat 13. silindirik projeksiyon
4. Greenwich 9. kabartma harita 14. kıyı çizgisi
5. izohips 10. dört 15. kutuplar