Atmosferde aynı sıcaklık ve nem özelliklerini taşıyan hava parçalarına hava kütlesi denir.

Hava kütleleri oluştukları ve geçtikleri yerlerin izlerini taşırlar.

Ekvatoral bölgeden gelen hava kütleleri sıcak ve nemli iken, kutuplardan gelen hava kütleleri soğuk ve kurudur.

Sıcaklık ve nem özelliği bakımından farklılık gösteren hava kütlelerini birbirinden ayıran sınıra cephe denir.

Farklı sıcaklık ve nem özelliğine sahip iki hava kütlesi karşılaştığı zaman cephe oluşur.

Sıcak hava kütlesi, soğuk hava kütlesinin üzerine doğru hareket ederken bol yağış getirir. Bu tip yağışlara cephe yağışı denir.