Genellikle iş yerlerinde gördüğümüz karınca duası hikayesi ve orjinalini sizlerle paylaşıyorız arkadaşlar.Bu dua iş yerlerinin bereketi için, müşterinin karınca gibi dolması için.
Evlerde bereketin artması için okunur.

Karınca Duası Hikayesi

Hz. Süleyman devridir Kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman mü’min bir toplulukla beraber, şehrin dışına, yağmur duasına yönelmiştir. Yolda bir karınca dikkatini çeker Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, debelenip dua etmektedir. Karıncanın duasına kulak kabartır, Hz. Süleyman… karınca demektedir ki: “ALLAH’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız Ya, bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman Senindir.”
Gözleri yaşarır, peygamberin… Ve az sonra Cebrail’in getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar..Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.”
Peygamber yanındaki topluluğa döner:
“Dönün” der “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”

Karınca duası nelere iyi gelir?

İş yerinde müşterinin artması için.
İş yerlerinin ve evlerin rızkının artması ve bereketlenmesi için.
Ayrıca satılması gereken bir mal için de 7 gün 7 defa okunur.

Karınca – Bereket Duasının Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahiym
“Allahümme ya rabbi ve cebraile ve mikaile ve israfile
ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya’kube
ve münzile’l-berekati ve münzilet-Tevrati ve’z-Zeburi
ve’l-İncili ve’l-Furkani ve la havle ve la kuvvete illa
billahi’l aliyyi’l-aziym.La ilahe illallahü’l- Melikü’l-
Hakku’l-Mübin.Muhammedün rasulullahi sadiku’l
vadi’l-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya
ze’l-celali ve’l-ikram.Es’elüke ya rabbe’l-Arşi’l-
Aziym.En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben
birahmetike ya erhamer rahimiyn.
Debernuş . Şezenuş Kefeştatiyuş. Kıtmir. Yemlihe.
Mekseline. Misline. Mernuş.