“İstiğfara devameden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığıyerden rızıklanır”

“Lâ ilâhe illallah demek 99belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”

“La havle ve la kuvvete illa billahokumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır”

“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahilaliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”

“Sıkıntılı iken “Hasbünallah veni’mel-vekîl” deyiniz!”

İmam-ı Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için hergün 500 defa La havle vela kuvveteilla billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defaSalevat-ı şerife getirirdi.