PIC ÖZELLİKLERİ
Bir elektronik sistemdeçevre birimlerini kontrol etmek içinbu çevre birimlerini kontrol edecek komutları saklayanişleyen ve uygulayan bir komponente ihtiyac vardır.Böyle bir sistem "Mikroişlemciler" ile yapılabilir.Mikroişlemciler RAM I/O ünitesi Çevre Birimleri ile bütünleştiği zamansöz konusu uygulamalar gerçekleştirilebilir.Mikroişlemciler ile bu uygulamaları yapmak;zahmetli zor ve pahalı bir iştir.Bunun yerine tek bir Chip kullanmak ve bununla periferik üniteleri kontrol etmek ne kadar da kolay olur!..

İşte bu nedenle "Mikrodenetleyiciler "yapılmıştır.Mikrodenetleyiciler RAM ve I/O Ünitesini içinde bulundururProgramlandıktan sonra çevre birimlerini direk olarak kontrol ederucuzdurProgramlaması kolaydır.Böylelikle;kolayucuz ve pratik çözümler bulunabilir.
Çeşitli firmalar "Mikrodenetleyici "üretmektedirlerama akla ilk gelen Microchip firmasıdır ve ürettiği "Mikrodenetleyiciler" PIC olarak anılır.
Peripheral Interface Controller demek olan PIC lerin pek çok çeşidi vardır.8 bit CMOS olmaları en temel özellikleridir.RISC mimarisi ile üretilirler (Reduced Instruction Set Computer)Flaş bellekleri sayesinde pek çok kez programlanan PİC ler deneyciler için çok büyük kolaylıklar sağlamıştır.
PIC kullanmak için yeni başlayanlar 16F84 kullanarak bu işe başlayacaklardır.Piyasada bol bulunanucuz 4 ve 10 Mhz ile çalışanDıp 18 bacaklı1 K program memory si olanflaş belleklisevimli bir PIC tir.

ÖNCELİKLER:

*
PIC 16F84 (ve 16F84A) yı tanımak
*
PIC Assembler öğrenmek
*
Programlama donanımı ve yazılımına sahip olmak

PIC 16F84

8-Bit CMOS Flash/EEPROM Microcontrollers

PIC16F83
PIC16CR83
PIC16F84
PIC16CR84
Extended voltage range devices available
(PIC16LF8X PIC16LCR8X)
High Performance RISC CPU Features:
Only 35 single word instructions to learn
All instructions single cycle (400 ns @ 10 MHz)
except for program branches which are two-cycle
Operating speed: DC - 10 MHz clock input
DC - 400 ns instruction cycle
14-bit wide instructions
8-bit wide data path
15 special function hardware registers
Eight-level deep hardware stack
Direct indirect and relative addressing modes
Four interrupt sources:
- External RB0/INT pin
- TMR0 timer overflow
- PORTB<7:4> interrupt on change
- Data EEPROM write complete
1000000 data memory EEPROM
ERASE/WRITE cycles
EEPROM Data Retention > 40 years
Peripheral Features:
13 I/O pins with individual direction control
High current sink/source for direct LED drive
- 25 mA sink max. per pin
- 20 mA source max. per pin
TMR0: 8-bit timer/counter with 8-bit
programmable prescaler
Device
Memory
Freq
Max. Data
Flash RAM EEPROM
PIC16F83 512 words 36 64 10 MHz
PIC16CR83 512 words 36 64 10 MHz
PIC16F84 1 K-words 68 64 10 MHz
PIC16CR84 1 K-words 68 64 10 MHz
F = Flash; CR = ROM
Pin Diagram
Special Microcontroller Features:
Power-on Reset (POR)
Power-up Timer (PWRT)
Oscillator Start-up Timer (OST)
Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC
oscillator for reliable operation
Code-protection
Power saving SLEEP mode
Selectable oscillator options
Serial In-System Programming - via two pins
(ROM devices support only Data EEPROM
programming)
CMOS Technology:
Low-power high-speed CMOS Flash/EEPROM
technology
Fully static design
Wide operating voltage range:
- Commercial: 2.0V to 6.0V
- Industrial: 2.0V to 6.0V
Low power consumption:
- < 2 mA typical @ 5V 4 MHz
- 15 mA typical @ 2V 32 kHz
- < 1 mA typical standby current @ 2V