Sevmekten Vazgeçmeyenleriz

Sen ve ben
Su ve ateş gibiyiz
Gurumuza rağmen
Aşka gelenleriz

Ben ve sen
Bir bütünün iki yarım parçası gibiyiz
Her şeye rağmen
Sevmekten vazgeçmeyenleriz

Coolumsu