İnsan yüzü en önemli uzuv denebilir çizim için. Dolayısıyla buradan başlamakta yarar var.

Birkaç aşamada bir yüz oluşturmayı deneyelim:

1) Büyük bir daire çizelim

2) Çemberin tam ortasına bir “U” harfi ekleyelim

3) “U” harfinin sağına ve soluna iki büyük nokta koyalım

4) Çemberin sağına ve soluna iki küçük yarım daire ekleyelim

5) Son olarak da “U” harfinin altına kısa bir çizgi eklediğimizde, karakterimizi çizmiş olduk.

Bu aşamaları bol bol tekrar etmenizde fayda var…

Elbette insan yüzü tek bir biçime sahip değildir. Dolayısıyla karikatür çizerken de farklı tiplemelere yer vermemiz gerekir. Basit şekillerle bu tiplemeleri beraber oluşturabiliriz. Şekilleri istediğiniz hallere getirerek siz de denemelisiniz:


Fark ettiğiniz gibi, kafa çizimlerimizi sadece karşıdan görünüşüyle çizdik. Bu elbette yeterli değildir. Aynı ifadenin, sağa, sola, aşağı yukarı vs. bakışlarını da çizebilmemiz gerekir…

Bunu şu şekilde yapabiliriz. Daireyi yatay iki çizgiyle bölmeli, dikey bir çizgiyle de bu bölgeleri tekrar bölmeliyiz. Bunlar yardımcı çizgilerdir. Çizgileri temel alarak ilk çiziminizi yaptığınızda, dikey çizgiyi sağa sola kaydırarak, oranı bozmadan yüzü farlı yönlerinden gösterebiliriz.

Yatay çizgileri de yukarı aşağıya doğru hareket ettirdiğimizde, bu kez yüzümüz aşağı ve yukarı doğru hareket edecektir.

KADIN BAŞI: Kadın başı çiziminin diğer çizimlerden çok da büyük bir farkı yoktur. Saç şekilleri, dudak (çizgiden çok bir kabartı) ,göz (daha ince ve kirpiklerle güçlendirilmiş) ve kaş (çok ince çizgilerle) yapılarıyla öne çıkartabiliriz.


ÇOCUK BAŞI: Çocuklarda başı genelde daha yuvarlak şekilde çizebiliriz. Alnı geniş, gözleri daha büyük olmalıdır. Yüzü çizmek için erkek ve kadın çizinden farklı olarak iki kısma ayırmamız daha uygundur. Burnu daha küçük çizmek de bir yol olabilir. Son halinde de belki birkaç noktayla çil oluşturabiliriz.


Yüz çizimlerini düz çizgilerle çalışırsanız bir süre sonra daha pratik çizgilere dönüştürebilirsiniz.


İnsan yüzünün görüntüsünü çizerken, karikatürcüler duyguları belirtmeye bilhassa önem vermektedir. Bu görüntülerin tümüne mimik diyebiliriz.
Örneğin öfkelendiğimizde, kaşlar çatılır, dudak uçları sarkar, gözler kısılır ya da neşelenirken kaşlar yukarı kalkar dudaklar, dudak uçları yukarı doğru açılmaya başlar. Bu ve bunun gibi onlarca mimiği karikatürlerimizde kullanacağız. Bu yüzden sürekli denemeler yapmalı mimiklere kalemimizi alıştırmalıyız. Bunun en kolay yolu, karikatürde çizmek istediğiniz hissi aynaya bakarak görmektir. Elbette çevrenizdeki kişilerin mimiklerini incelemekte de fayda vardır.

Bu konu üzerinde dikkatle durmalısınız. Zira yetersiz mimik çizimleri, karikatürü güçsüzleştirir, hatta anlamsızlaştırabilir.


imiklere çalışırken göz ve dudaklara da mutlaka dikkat etmelisiniz. Aşağıdaki örneklerden yola çıkarak siz de denemeler yapın…

Önce erkek gözleri


Şimdi kadın gözleri


Şimdi de erkek ve kadın ağızlarına örnek verelim.


Yüz çizimi, yönlendirme ve mimikleri çalıştıktan sonra basit çizimlerle kendi tiplemelerimizi oluşturabiliriz. Bunun için yine en başta yaptığımız gibi birkaç daire çizimi ve mimik oluşturmak yeterlidir. Tabi yönlendirmelere de dikkat etmeliyiz. Gelin birlikte birkaç karakter oluşturalım:Bunun gibi birçok çizim denemesini siz de bol bol yapmalısınız. Ne kadar çok çizim yaparsanız, başarıya o kadar yaklaşırsınız

Alıntı