HAMİLELİKTE(GEBELİKTE) GENETİK DANIŞMANLIK
GENETİK DANIŞMANLIK, GENETİK HASTALIKLAR


Genetik danışmanlık kalıtsal veya genetik hastalıklardan etkilenme riski olan veya etkilenmiş olan kişileri bilgilendirme ve karar vermelerine yardımcı olma amaçlı yapılan danışmanlık hizmetidir.


Anne ve baba adayları için genetik danışmanlık gerektiren durumlar:
- Anne yaşının 35'ten, bana yaşının 45'ten büyük olması
- Anne veya babadan birisinde kromozomal anomali olması
- Daha önceki çocuklarda veya yakın akrabalarda doğumsal anomali, zeka geriliği, genetik hastalık olması
- Anne veya babadan en az birisinde otozomal dominant veya x'e bağllı genetik hastalıklarla ilgili heterozigosite saptanması
- Teratojen maddelere maruziyet (Bebekte anomalilere neden olabilecek maddeler)
- 3 veya daha fazla kere düşük yapanlar
- Daha önce ölü bebek doğuranlar
- Akraba evliliği