Salyangoz nasıl bir hayvandır?
Salyangoz; Bahçelerde otlar arasında yaşayan, yumuşakçaların karındanbacaklılar sınıfından küçük bir hayvandır. «Bahçe salyangozu» denilen çeşidi küçükparmak boyundadır. Sırtında bir kabuk (kavkı) taşır. Hayvanın iç organları bu kavkının içindedir. Başı, bacakları kavkının dışında kalır.

Ot yiyerek beslenen salyangozun ağzının içinde alt dudağa bağlı üzeri törpü gibi pürtüklü dili bulunur. Hayvan bunlarla otları ufalayarak yutar. Alın kısmında ikisi uzun, ikisi kısa dört duyarga vardır. Uzun olanlarının ucunda hayvanın gözleri, kısa olanlarında da dokunma organları bulunur. Salyangoz bir tehlikeyle karşılaşınca bunları bir eldiven parmağı gibi içeriye çeker.

Salyangozun ayağı geniş, yayvan bir et parçası halindedir. Sümüksü, yapışkan bir madde yürümesini, tutunmasını kolaylaştırır. Ayağın üzerini örten deri, kabuğun içine girdikten sonra, kendi üzerine bükülerek bir örtü meydana getirir. Buna «manto», ya da «örtenek» denir. Hayvanın kabuğu bu örteneğin salgısından meydana gelmiştir, Kabuğun kıvrımları arasındaki boşluk akciğer işini görür, suda yaşayan cinslerinde bunlar solungaç şeklini almıştır. Hayvanın kalbi de kabuğun içindedir. Kabuğun büyük bir kısmını karaciğer kaplar.

Salyangozlar yumurta ile ürerler. Dişi hücreler de, erkek hücreler de aynı hayvanda- bulunur. Yalnız, yumurtalar ancak iki ayrı hücrenin birleşmesiyle döllenir. Hayvan toprakta 8-10 cm. kadar bir çukur açar, içine inci büyüklüğündeki yumurtalarını bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular analarına benzerler. Başlangıçta yumuşak olan kabukları, salgılanan kireçle, kısa zamanda sertleşir. Salyangozlar kuraklıktan çok korkarlar, sıcaklarda gizlenerek güneşten korunurlar, geceleri ortaya çıkarlar. Yağmurlu günlerde çoğalırlar, kışları da kabuklarına çekilip kış uykusuna yatarlar. Salyangoz saatte ancak 110 m. gider.

Bazı ülkelerde salyangozları pişirip yerler. Yurdumuzun bazı bölgelerinde çok sayıda toplanıp dış ülkelere satılmaktadır.