Etiketler : Sürüngenler, Sürüngenler Hakkında Bilgi, Sürüngenler Hakkında Bilgiler, Sürüngenler


Süngerler dünyada bir çok ülkelerde 5 bin ye yakın çeşiti bulunmaktadır. Sürüngenler genelikle ormanlarda ve bitki ve yeşilli,gin oldugu yerlerde yaşarlar.sürüngenler bazı türleri çok tehlikeli oluyorlar ve bazı çeşitleri ise uysal ve zararsız sürüngenlerdir.yapı ve özellikleri ilk yıllarında 1755’te çıkarılmıştır.
Süngerlerin sadece 20 ile 30 kadar türü (Spongilla cinsi) tatlı sularda yaşarlar, geriye kalan büyük bölümü denizlerde ve tuzlu suda yaşar. çok derin denizlerde bile görülebilen süngerler ve türleri, en çok denizlerin tropik ve astropik tarafında yaygındır. Birçok türün bazı bazı sürüngenler uzunluğu birkaç santimetreyi aşamazken, bazılarının boyu 2m’ yi geçmektedir.
Süngerlerin belirli organları, dokuları, özgül biçimi, belli bir bakışımı yoktur. Ortadaki sindirim boşluğunu saran iki katlı bir çeperden (dış deri ve iç deri) oluşan (diploblastik hayvanlar) çok hücreli canlılardır;iç deri (endorm) yakalı kamçılı hücrelilerden (koanosit) oluşur. Bu hayvanlarda sinir sistemi yoktur. Hayvanın içinden geçen ve onun mikrofaj beslenmesini sağlayan su akımı, çok sayıda delikten girer; delikler titreyen sepetçiklere, onlarda birmerkezi girişe açılır. Su oradan, anusa benzetilebilecek büyükçe bir delikten (oskulum) dışarı çıkar. Dış ve iç hücre katmanları arasında mesoglea denen ve içinde serbestçe hareket eden amipsi hücrelerin (amibosit) bulunduğu jölemsi bir katman yer alır.
Süngerler 3 sınıf altıda toplanır: Calcispongiae (Calcarea), Hyalospongiae (Hexactinellida) ve Demonspongiae. Calcispongiae yada kalkerli süngerlerin üyeleri, kalsiyum karbonat iğneciklerinden kurulu iskeletleriyle ayırt edilen deniz süngerleridir.
Sürüngenler bazı isimleri ve adları özellikleri makalemizde yer alan sürüngenlerin hayatı ile dogru kaynaklardan ve bir çok araştırmacı tarafından kalema alınan sürüngenler bir çok araştırma sonucu sürüngenlerin özellikleri ve nasıl yaşadıklarını anlatan makalemizde sizlere aşagıda bulunan sürüngenlerin adları ve özelliklerini sayalım.

1- BUKALEMUN : Uzunluğu 11 ila 80 cm. dir. Bukalemun özellikle Afrika’ da yaşayan bir kertenkeledir. Hareketli gözleri, uzaktan sineklere fırlattığı dili ve renk değişmesi ile ünlüdür. Yurdumuzun güney kıyısında kurak yerlerdede değişik türleri yaşamaktadır.

2- BABAKÖŞ :
Uzunluğu 30 ila 45 cm. civarındadır. Avrupa ve Yakın Doğu’ da yaşayan ayaksız bir kertenkeledir. Genellikle rengi esmerdir. Ovovivipar olarak ürer ve çoğalır.

3- GEKO :
Uzunluğu 11 ila 60 cm dir. Ayaklarında yapışkan çekmenler bulunan bir kertengeledir. Gözleri iridir. Genellikle esmerdir. Ovovivipar olarak ürer ve çoğalır.

4- DUVAR KERTENKELESİ :
Uzunluğu 12 ila 17 cm dir. Avrupa’ da yaşayan bu kertenkele duvar yarıklarına saklanarak yaşar.

5- MOLOK :
Uzunluğu 15 – 16 cm. civarında olan bu sürüngen Avusturalya çöllerinde yaşayan sırtı dikenli bir kertekeledir. Dolaşarak böcek arar ‘’ Bonuzlu Şeytan ‘’ olarakta bilinir.

6- BENEKLİ KERTENKELE :
Uzunluğu 40 ila 90 cm arasında değişen Avrupa ve Anadolu’ da yaşayan bu sürüngen, makilerde kurak yerlerde yaşarlar.

7- İGUANA :
Uzunluğu 80 ila 150 cm arasında değişen bir sürüngendir. Güney Amerikadayaşayan ve birçok türü bulunan bir kertenkeledir. Bazı türleri ağaç üzerlerinde yaşar. Renkleri göz alıcıdır. Sırtında bir çıkıntı bulunur.

8- VARAN :
Uzunluğu 20 ila 40 cm arasında değişen bu sürüngen Afrika ve Asya’ da genel olarak yaygın bir şekilde yaşayan büyük bir kertenkeledir. En iyi bilinenleri nil ve Komodo varanıdır.

9- SFENODON veya TUATARA :
Uzunluğu 60 cm civarındadır. Yeni Zellanda’ da yaşayan sürüngen bir hayvandır. Üzerinde üçüncü bir gözün kalıntıları mevcuttur. Deniz kuşları ile aynı barınakta yaşarlar.

10- YEŞİL KERTENKELE :
Uzunluğu 20 ila 30 cm civarında olan bu sürüngen Avrupa’ da yaşayan bir kertenkeledir. AynızamandaAnadolu’ da çok görülür. Kertenkele deyince akla gelen ilk sürüngendir.

11- GALAPAGOS KAPLUMBAĞASI :
Uzunluğu 1.20 metre civarında olan bu hayvan karada yaşayan en büyük kaplunbağadır. Hint Okyanusu adalarındada buna benzer kaplunbağalar mevcuttur. 200 yıl yaşadıkları bilinmektedir.

12- BATAKLIK KAPLUNBAĞASI :
Uzunluğu 16 ila 20 cm Avrupa ve Anadolu’ da tatlı suda yaşayan bir hayvandır. Güneşlenmeyi çok sever, su kıyılarına çıkarak koloni halinde güneşlenirler.

13- HERMANN KAPLUNBAĞASI :
Uzunluğu 13 ila 20 cm civarında olan bu kara kaplunbağası Avrupa’ da koruma altına alınmıştır. Bu kaplunbağa orman yangınlarından çok etkilenmişlerdir.

14- LAVTA KAPLUNBAĞASI :
Uzunluğu 1.35 ila 1.90 metredir. Kaplunbağaların en irisidir. Okyanus kıyısındaki kumsallarda ürer. Medüz yiyerek beslenir.

15- KARETTA KAPLUNBAĞASI :
Uzunluğu 1 metre civarında olan bu kaplunbağa sıcak deniz hayvanıdır. Akdeniz de bulunur Yurdumuzun güney sahillerindeki kumsalara yumurtalarını bırakarak ürer. Uzun göç etme özelliğine sahip bu kaplunbağa etçil beslenir.

16- NİL TİMSAHI :
Uzunluğu kuyruk dahil 5 ila 8 metre civarındadır. Afrika’ da Nil Nehri kıyısındaki bataklıklarda yaşar. Su kenarlarında yakaladığı kuşları ve memelileri yakalayarak beslenir. Ağırlaşmak için taşları yutabilir.

17- GAVİAL :
Uzunluğu 5 – 6 metre civarındadır. Hindistan’daki ırmaklarda yaşar. Gaga biçimindeki ağzında dişler beş sıra dizilidir. Balık yiyerek beslenirler.

18- KAYMAN :
Uzunluğu 1.5 ila 4.5 metre civarındadır. Güney Amerika’ da yaşayan ve birçok türü bulunan bir timsahtır. Ağız kısmı küt ve yuvarlaktır. Derisi çok aranan bir hayvandır. Onun için çok öldürülmüştür. Başka yerlerde yaşamaz.

19- ALİGATÖR :
Uzunluğu 4 ila 6 metre civarında olan bu timsah, Amerika’ da yaşar. Zamanımızda sayıca bir artış söz konusudur. Dişi timsah yuva yapar. Bir türüde Çin’ de yaşamaktadır.