Hukuk Bölümünde Hangi Dersler Var


Fakültenin müfredatı zorunlu dersler, genel eğitime yönelik ve serbest seçimlik dersler ile hukuk seçimlik derslerinden oluşmaktadır. Tamamlanması gerekli müfredatın yüzde 75’i zorunlu, yüzde 25’i seçimlik derslerdir.

Müfredat kapsamında geleneksel hukuk öğretiminde hemen hemen tüm hukuk fakültelerinde verilen

-Anayasa Hukuku,
-Medeni Hukuk,
-Borçlar Hukuku,
-Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku,
-Ticaret Hukuku,
-Eşya Hukuku,
-Devlet Kuramı gibi dersler yanında, günümüz hukuk uygulaması bakımından önem taşıyan İnsan Hakları Hukuku,
-Fikri Mülkiyet Hukuku,
-Hak Kuramı,
-Rekabet Hukuku,
-Sermaye Piyasası Hukuku,
-Veri İletimi Hukuku,
-Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
-Medya ve İletişim Hukuku gibi dersler de zorunlu ve seçimlik olarak alınmaktadır.