Formülü:

Bir gram Fucidin Krem, 20.0 mg Fusidik Asit; antioksidan olarak; Bütilhidroksianisol ve antimikrobial koruyucu olarak potasyum sorbat içerir.Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Fucidin Krem; statilokok, streptokok, propionibaktehum aknes, korynbakterium minutissimum ve diğer Fucidin'e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Bu endikasyonların belli başlı olanları:
Impetigo, enfekte yaralar, entekte ekzema, tollikülit, entekte olan akne, abse, akne vulgaris, paronisya, sikosis barbae, hidrozadenit ve eritrazmadır.
Kontrendikasyonları:

Fusidik asit ve tuzlarına karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.
Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda
kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler:

Gözde irritasyona neden olabileceğinden, göze kaçmamasına özen gösterilmelidir. Bütün diğer topikal kullanılan antibiyotiklerle olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama, kontakt duyarlılık riskini ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesini arttırabilir.
GEBELERDE VE SÜT VEREN ANNELERDE KULLANIM:
Fucidin Kremin gebelerde ve emziklilerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.
Yan etkiler/Advers etkiler:

Fucidin Krem, çok iyi tolere edilip; gözlenen aşırı duyarlılık reaksiyonları son derece azdır.
Etken maddeye karşı, çok ender olmak koşulu ile, cilt döküntüleri ve uygulamayı takiben hafif yanma ve irritasyon rapor edilmiştir.
İlaç etkileşimleri:

Yoktur.Kullanım şekli ve dozu:

Fucidin Krem; lezyonlara günde 2-3 kez ve genellikle 7 gün uygulanır.Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.