İnşaat mühendisliğinin yaptığı işleri şu şekilde sıralayabiliriz;


Her çeşit bina yapımı,

Barajlar, suyolları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları,

Çelik, betonarme, ahşap veya taş köprüler,

Taş, asfalt beton yolları,

Limanlar, hava alanları ve otogarlar,

Tüneller, yer altı depolama,

Ray ve teren yollar, metro tramvay yolları,

Endüstri binaları, enerji tesisler gibi.


İnşaat mühendisliği aklınıza gelebilecek her türlü inşayı yapan bir meslek olarak mühendisliğin lokomotifi durumundadır.

İnşaat mühendisliği yapım aşamaları ve inşa;


Yapılacak bir işin ön fizibilitesini yapmak,

Ön fizibilite sonrası planlama yapmak,

Planlama sonrası projelendirme ve tasarım yapma,

Projelendirme sonrası yapım işleri,

Yapım ileri ve kontrol denetim ileri.


İnşaat mühendisliğin ana teması askeri mühendislikten gelmiştir. Askeri ihtiyaçların temini ile başlayan mühendislik çalışmaları inşaat mühendisliğini doğurmuştur.

İnşaat mühendisliğinin belirli ana faaliyet noktaları:

Çevre, jeoloji ve toprak bilimi,
Geoteknik, hidrolik, hidroloji ve su yapıları bilimi,
Statik ve mukavemet bilimi,
Şehircilik, imar ve kentleşme bilimi,
Ölçme, tasarlama ve projelendirme bilimi,
Temel ve yer altı asarımı bilimi,
Yapı malzemeleri bilimi,
Ulaştırma ve haberleşme bilimi.


İnşaat mühendisliği tarihi eskiye dayanmıştır. Günümüze keşfedilen 3000 yıllık su kanalları muhendisliğinin m.ö var olduğunu göstermektedir. Özellikle M. Ö. 2500 ler’den sonra yapılan Mısır piramitleri bir statik hesabın yapıldığı ve mühendislik imalatı ile harika dev bir yapının ortaya çıkışının kanıtı olarak hala günümüzde yaşamaktadır

İnşaat mühendisliğinin ana alt dalları


Deniz, kıyı, sahil, köprü ve deniz yapıları,
Yer üstü ve yer altında ki tüm yapı elemanları,
Yer sütündeki ve yer altındaki tüm yapıların deprem, rüzgâr, titreşim ve farklı etkilere karşı davranışı,
Her türlü ulaştırma ve haberleşme elemanları,
Hidrolik hidroloji ve su işleri,
Trafiğin rahat ilerlemesi için gerekli trafik ana ve ara elemanları yapıları.


İnşaat mühendisliğinde mesleki ilerleme nasıl olur?Mühendis kişi temel meslek eğitimini bitirdikten sonra meslek odalarının, firmaların, şirketlerin açmış oldukları mesleki eğitim derslerine katılabilirler. Bunun yanında üniversitede kalarak akademik kariyer yapabilirler. Sürekli yeni inşaat teknolojilerini takip ederek kendi projelerine entegre etmelidir.

Ayrıca inşaat mühendisliğine; inşaar teknikerliği, çevre mühendisliği, mimarlık gibi mühendislik dalları çok fazla benzemektedir. Bu mühendislik dalları arasnda çok fazla ortak ders bulunmaktadır.


Mühendisbeyinler.net alıntı.