Allah Muhammed Ali üçlemesi, Aleviliğin inanç sisteminde ve edebiyatında son derece önemli bir yere sahiptir ve Aleviliğin temel kuralını özetler.

1. Tevhid:
Allah’ı tanımaktır. Tektir. Evreni o yaratmıştır. Her şey ona muhtaçtır. Rahim ve Rahman olan odur. Esirgeyen bağışlayan da odur. Ondan öncesi ve sonrası yoktur.
Sevmek için evreni, sevilmek için insanları yaratmıştır. Tevhid hakkında Kur’an da pek çok ayet vardır.

2-Nübüvvet:
Peygamberliktir. Peygamberliğe ve Hz. Muhammed’in sonunculuğuna inanmaktır. Ondan önceki peygamberlere ve kitapların ilahi olduğuna inanmaktır. Kur’an Hz. Muhammed´e inmiş Allah buyruğudur. Son ilahi kitaptır. Bu inanç Nübüvettin temelidir.

3- İmamet:
Nübüvetle (Peygamberlik) gelen Allah emirlerinin, peygamberin Hakka yürümesinden sonra devam ettiren makamdır. Tanrı ilahi emirlerini elçileri ile insanlığa bildirir. Bu emirlerin sürekliliğini sağlamak için imamlık meydana gelmiş. Bu ilahi yasalar peygambere uyan imamlar tarafından uygulanmıştır.

Tevhid, Allah’tır. Nübüvvet, Hz. Muhammed’dir. İmamet ise imam-ların atası olan Hz. Ali’dir.

Tevhidi, Nübüvveti, imameti temsil eden bu üç ismi birlikte anmak Tasavvufun temel felsefesidir. Bu üç kutsal varlığa inanmak ibadettir. Sevgidir. Sevmenin en yücesidir. İnsanı kurtaracakta bu sevgidir. Alevilikte inancın özü sevgidir.


Ya Allah, Ya Muhammed Ya Ali ..