Molekül Polarlığı Molekül Geometrisi Ve Hibritleşme Molekül Polarlığı


İki atomlu bir molekülün polar olup olmadığını tahmin etmek kolaydır Molekül aynı cins iki atomdan meydana gelmişse atomlar arasındaki bağ ve molekül apolardır İki atomlu molekülde atomlar farklı ise molekül ve bağlar polardır İkiden fazla atom ihtiva eden moleküllerinin polarlığını tahmin etmek oldukça zordur Molekülün içindeki bağlar polar olmasına rağmen, molekülün kendisi polar olmayabilir
Hibritleşme (melezleşme):
Bir atomun son periyodundaki dolu ve yarı dolu orbitallerin kaynaşarak özdeş yeni orbitaller oluşturması olayına hibritleşme denir yeni oluşan orbitallere hibrit orbitalleri denir Elektronlar merkez atoma en uzakta bulunacak şekilde yerleşirler
Not:Hibritleşme yalnız yarı dolmuş orbitallerin değil, dolu ve yarı dolu bütün değerlik orbitalleri arasında olur Ancak merkezi atomun yapabileceği bağ sayısı onun sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır Hibritleşme, kimyasal bağ sırasında gerçekleşir Serbest haldeki atomlarda söz konusu değildir Hibrit orbitalleri uzayda belirli şekilde yönlenirler ve bu durum molekülün geometrik biçimini belirler

Özetlersek:
XY türü moleküller:
( 1A ile 7A, 2A ile 6A, 3A ile 5A)
Moleküller ve bağlar polardır Molekül biçimi doğrusaldır
XY2 türü moleküller:
X: 2A Y: 7A veya hidrojen ise;
Moleküller apolar, bağlar polardır Molekül biçimi doğrusal, hibritleşme sp dir
X: 4A Y: 2A veya 6A ise;
Molekül apolar, bağlar polardır Molekül biçimi doğrusal, hibritleşme sp dir
X: 6A Y: 1A veya 7A ise;
Molekül ve bağlar polardır Molekül biçimi kırık doğru, hibritleşme sp ‘tür
XY3 türü moleküller:
X: 3A Y:7A veya hidrojen ise;
Moleküller apolar, bağlar polardır Molekül biçimi düzlem üçgen, hibritleşme sp ‘dir
X:5A Y:7Aveya 1A grubunda ise;
Molekül ve bağlar polardır Molekül biçimi üçgen piramit, hibritleşme sp ‘tür
XY4 türü moleküller:
Molekül apolar, bağlar polardır Molekül biçimi düzgün dörtyüzlü, hibritleşme sp ‘tür