- Artikülasyonları bozuktur

- Konuşmaya ait bilgi yavaş söylendiğinde ve tekrar edildiğinde anlar

- Sıklıkla konuşma sesleri arasındaki farklılıkları ayırt edemez

- Sesin nereden geldiğini ayırt edemez

- İşitsel talimatları takip edemez

- Konuşma ortamlarına katılmaktan veya konuşmaya dahil olmaktan kaçınır

- Konuşma yoluyla sunulan bilgileri hatırlayamaz, kaydedemez

- Benzer sesteki kelimeleri karıştırır. beşik-eşik gibi

- Dinlemeye ait aktivitelerdeki başarısı düşüktür