Bugün Koç Burcu: 28 Nisan 2022 Perşembe

İnsan düzlemi ıstırapla eş anlamlıdır. Ama bu senin için haber değil, Koç. Asıl soru şu: Acılarınızı bir onur nişanı gibi mi taşımaya başladınız? Sürekli üzüntüyü yüceltiyor ve mağduriyet hikayelerini tekrarlıyor musunuz? Mutluluk bir seçimdir, güzeldir. Gerçek savaşçıların her gün uğruna savaştığı bir seçim. Güçlerin bilmenizi istediği şey: mutluluğunuz Evrene yapılan nihai duadır.