Köşe Yazılarımız Bölümü Kuralları

* Öncelikle genel forum kuralları bu bölümde de geçerlidir.

* Açacağınız konulardaki içeriğin size ait olması gerekmektedir. Aksi halde paylaşımın başkasına ait bir düşünce/eser/yazı olduğu ya da başka sitelerde paylaşıldığı tespit edilirse konu kilitlenip çöp kutusuna taşınacaktır. Aynı durum ikinci kez tekrar edildiğinde üye uyarı niteliğinde 7 günlüğüne banlanacaktır. Devamında 30 günlük, sonrasında ise süresiz banlanma cezaları uygulanacaktır.

* Paylaşımların içeriğinde şahıslara ve topluluklara yönelik küfür, hakaret, alay ve argo içerikli ifadeler bulunmamalıdır.

* Konulara küfür, hakaret, alay ve argo içeren, toplumu, devleti, millî ve inançsal değerleri hedef alan düşmanlık ve nefret söylemi, devlet adamlarına, siyasî görüşlere ve ideolojilere saldırı, tahrik ve aşağılama nitelikli cevap/cevaplar yazmak yasaktır.

* Konuya içerikle alakasız mesajlar yazmak yasaktır.


* Tartışmalarda veya karşılıklı cevaplaşmalarda konu dışına çıkmamaya ve düzgün bir dil kullanmaya özen gösteriniz.