Kuran-ı Kerim’in Özellikleri ve Tarihçesi

KUR’AN-I KERİM İSLAM DİNİNİN ANA KAYNAĞIDIR

Kur’an İslam dininin dört ana kaynağından (kitap sünnet icma ve kıyas) ilkini oluşturur.

Kur’an-ı Kerim Allah tarafından insanları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmak amacıya Peygamberimize indirilen son ilahi kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’in özellikleri

► Vahiy yoluyla Peygamberimize indirilmiştir.

► Her dönemde yalan üzerine birleşemeyecek kadar büyük topluluklar tarafından aktarılmıştır.

► Günümüze kadar her dönemde büyük bir kitle tarafından ezberlenerek ya da yazılarak nesilden nesile aktarılmış ve değişikliğe uğramamıştır.

► Evrensel bir özellik taşıyıp son ilahi kitap olarak kıyamete kadar varlığını sürdürecektir.

► Önceki kutsal kitapları kapsar.

Kur’an-ı Kerim olgun bir mümin için gerekli tüm emir yasak ve öğütleri kapsar. Bu nedenle Kur’an batıl inançlardan uzaklaşıp doğru din anlayışına sahip olmak için ilk okunacak kitaptır. Ancak Kur’an bazı konularda ayrıntıya girmez.

Kur’an’ın Korunması

Diğer kitaplardan farklı olarak Allah Kur’an’ın korunacağına dair net bilgi verir. “Kur’an’ı biz indirdik onu muhafaza edecek bizleriz.” ayeti bu gerçeğe işaret eder.

KUR’AN-I KERİM’İN TARİHİ

►İndiriliş Tarihi: Kur’an-ı Kerim 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmış ve 632 yılında tamamlanmıştır.

►Toptan indirilmeyişi: Kur’an-ı Kerim toptan inmeyerek kalplere iyice yerleşsin anlaşılsın ve kolay uygulansın diye parça parça inmiştir.

►Ayetlerin Mekki ya da Medeni Oluşu: Ayet ve surelerin bir kısmı Mekke’de diğer kısmı Medine’de indirilmiştir. Mekke’de inen ayetlere Mekki Medine’de inenlere ise Medeni ayet denir.

►Kur’an’ın Ezberlenmesi ve Yazılması: Kur’an ayetleri indiği sürece sahabe tarafından hem ezberlenmiş hem de yazılmıştı. Gelen vahiyleri kaleme alan yazıcılara ise vahiy kâtipleri denir.

►Kur’an’nın Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması: Değişik malzemeler üzerine yazılan Kur’an vahyin Peygamberimizin ölümüne kadar devam etmesi nedeniyle kitap hâline getirilememiştir.

Peygamberimizin vefatından sonra değişik nedenlerden dolayı kaybolur düşüncesiyle Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde Zeyd bin Sabit başkanlığında kurulan bir komisyonla kitap hâline getirilmiştir.

Hz. Osman Dönemi’nde yedi nüsha olarak çoğaltılıp büyük şehirlere gönderilmiştir.