Spikerlik Mesleğinin Nitelikleri


1) Spikerlik – Sunuculuk mesleği akıllı olmayı gerektirir.

2) Spikerlik – Sunuculuk mesleği zeki olmayı gerektirir.

3) Spikerlik – Sunuculuk mesleği yetenekli olmayı gerektirir.

4) Spikerlik – Sunuculuk mesleği kişilikli, güzel bir sese sahip olmayı gerektirir.

5) Spikerlik – Sunuculuk mesleği mantıklı olmayı gerektirir.

6) Spikerlik – Sunuculuk mesleği istikrarlı olmayı gerektirir.

7) Spikerlik – Sunuculuk mesleği dilbilgisi kurallarını bilmeyi ve uygulamayı gerektirir.

8) Spikerlik – Sunuculuk mesleği edebi sanatları bilmeyi gerektirir.

9) Spikerlik – Sunuculuk mesleği kelime haznesi zengin olmayı gerektirir.

10) Spikerlik – Sunuculuk mesleği Standart (İstanbul ağzı) ağızla konuşma kurallarını uygulamayı gerektirir.

11) Spikerlik – Sunuculuk mesleği artikülâsyonu ve diksiyonu iyi olmayı gerektirir.

12) Spikerlik – Sunuculuk mesleği cümleleri doğru tonlamayı, vurguları yerinde yapmayı, konuşmanın veya metnin içeriğine uygun olarak ses tonunu ayarlayabilmeyi gerektirir.

13) Spikerlik – Sunuculuk mesleği doğaçlama konuşabilmeyi gerektirir.

14) Spikerlik – Sunuculuk mesleği çok yönlü genel kültüre sahip olmayı gerektirir.

15) Spikerlik – Sunuculuk mesleği kendini daima yenilemeyi gerektirir.

16) Spikerlik – Sunuculuk mesleği davranışlarında ve giyiminde özenli ve uyumlu olmayı gerektirir.

17) Spikerlik – Sunuculuk mesleği dinlemeyi bilmeyi, dinlediklerini özümleyebilmeyi gerektirir.

18) Spikerlik – Sunuculuk mesleği etkili yazma becerisine sahip olmayı gerektirir.

19) Spikerlik – Sunuculuk mesleği eleştirel okuma becerisine sahip olmayı, okuduklarını anlayıp özümleyebilmeyi gerektirir.

20) Spikerlik – Sunuculuk mesleği analiz ve sentez yeteneği gelişmiş olmayı gerektirir.

21) Spikerlik – Sunuculuk mesleği kişi ve toplum psikolojisini bilmeyi ve yorumlayabilmeyi gerektirir.

22) Spikerlik – Sunuculuk mesleği hitap ettiği kişilerin ilgi, arzu, heyecan ve eğilimlerini kavrayabilmeyi ve yorumlayabilmeyi gerektirir.

23) Spikerlik – Sunuculuk mesleği kendine güvenen kişilik yapısına sahip olmayı gerektirir.

24) Spikerlik – Sunuculuk mesleği güleryüzlü, sempatik ve sevecen olmayı gerektirir.

25) Spikerlik – Sunuculuk mesleği saygılı, hoşgörülü olmayı gerektirir.

26) Spikerlik – Sunuculuk mesleği karşısındakileri rahatlatabilen, güven veren yapıya sahip olmayı gerektirir.

27) Spikerlik – Sunuculuk mesleği kişilik sahibi olmayı gerektirir.

28) Spikerlik – Sunuculuk mesleği beş duyusu gelişmiş, dikkatli ve gözlemci olmayı gerektirir.

29) Spikerlik – Sunuculuk mesleği görgü kurallarını bilmeyi ve uygulamayı gerektirir.

30) Spikerlik – Sunuculuk mesleği araştırmacı olmayı gerektirir.

31) Spikerlik – Sunuculuk mesleği çalışkan olmayı gerektirir.

32) Spikerlik – Sunuculuk mesleği sağlığına ve beslenmesine özen göstermeyi gerektirir.

33) Spikerlik – Sunuculuk mesleği dinamik olmayı gerektirir.

34) Spikerlik – Sunuculuk mesleği espri gücü kuvvetli olmayı gerektirir.

35) Spikerlik – Sunuculuk mesleği duygularını kontrol altında tutabilme becerisine sahip olmayı gerektirir.

36) Spikerlik – Sunuculuk mesleği zamanın değerini bilmeyi ve zamanını en iyi şekilde kullanabilmeyi gerektirir.

37) Spikerlik – Sunuculuk mesleği sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılmayı gerektirir.

38) Spikerlik – Sunuculuk mesleği sosyal olmayı gerektirir.

39) Spikerlik – Sunuculuk mesleği entelektüel olmayı gerektirir.

40) Spikerlik – Sunuculuk mesleği estetik duygusu gelişmiş olmayı gerektirir.

41) Spikerlik – Sunuculuk mesleği planlama ve programlama becerisine sahip olmayı gerektirir.

42) Spikerlik – Sunuculuk mesleği objektif (tarafsız) olmayı gerektirir.

43) Spikerlik – Sunuculuk mesleği hazır cevap olmayı gerektirir.

44) Spikerlik – Sunuculuk mesleği jest ve mimiklerini yerinde ve dozunda kullanmayı gerektirir.

45) Spikerlik – Sunuculuk mesleği yapıcı bir ruha sahip olmayı gerektirir.

46) Spikerlik – Sunuculuk mesleği tedbirli, temkinli, ihtiyatlı olmayı gerektirir.

47) Spikerlik – Sunuculuk mesleği bellek gücü kuvvetli olmayı gerektirir.

48) Spikerlik – Sunuculuk mesleği refleksleri kuvvetli olmayı gerektirir.

49) Spikerlik – Sunuculuk mesleği gerekli teknik bilgilere sahip olmayı gerektirir.

50) Spikerlik – Sunuculuk mesleği başkalarını temsil etme yeteneğine sahip olmayı gerektirir.